fbpx

12.11.2017

Hallintaoikeus kiinteistöön

Kiinteistön hallintaoikeuden voi saada itselleen usealla eri tavalla.

Usein henkilö saa hallintaoikeuden omaisuuteen esimerkiksi testamentin kautta. Toisaalta hallintaoikeuden voi pidättää itsellään, vaikka luovuttaisi omistamansa kiinteistön eteenpäin.

Hallintaoikeus on eri asia kuin omistusoikeus. Hallintaoikeuden haltija ei ole kiinteistön omistaja, vaan kiinteistön omistaa toinen taho. Hallintaoikeuden haltijalla on oikeus pitää hallussaan omaisuus ja nauttia sen tuotosta, mutta hän ei voi myydä tai muuten luovuttaa omaisuutta eteenpäin.

Kiinteistön hallintaoikeuden saaminen testamentin kautta

Monet puolisoiden keskinäiset testamentit ovat hallintaoikeustestamentteja: leskelle halutaan turvata hallintaoikeus kuolleen puolison omaisuuteen, vaikka varsinainen omistusoikeus siirtyisi jo lapsille.

Hallintaoikeus alentaa perintöveroa

Hallintaoikeus alentaa lapsille tulevan perintöveron määrää. Mitä nuorempi hallintaoikeuden saaja on, sitä suurempi on verohuojennus.

Leski ei joudu maksamaan hallintaoikeudestaan perintöveroa. Lapset saavat omaisuuden vasta lesken kuoleman jälkeen.

Täytyy huomioida, että lasten täytyy maksaa perintövero heti, vaikka he eivät saa vielä omaisuutta hallintaansa. Toisaalta leski ei saa myyjä omaisuutta, koska hän ei omista sitä.

Hallintaoikeus vs. omistusoikeus

Mitä nuorempi leski on, sitä paremmin kannattaa harkita eri testamenttivaihtoehdot.

Joskus on järkevämpää testamentata omaisuus leskelle täydellä omistusoikeudella, jotta hänellä on mahdollisuus realisoida omaisuutta haluamallaan tavalla ja esimerkiksi vaihtaa pienempään asuntoon halutessaan.

Lue lisää: Hallintaoikeus­testamentti vs. omistusoikeus­testamentti

Leskellä voi olla oikeus jäädä asumaan hallintaoikeudesta riippumatta

Täytyy muistaa, että leskellä on jo perintökaaren mukaan oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin, mikäli vastaavaa asuntoa ei löydy lesken omasta varallisuudesta. Tämä oikeus leskellä on riippumatta siitä, onko hänelle määrätty testamentissa hallintaoikeutta vai ei.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Opas testamentin suunnitteluun

Lue tärkeimmät asiat, jotka sinun on hyvä tietää testamenttia tehdessäsi tai sen tarpeellisuutta miettiessä.

Hallintaoikeuden pidättäminen

Hallintaoikeusjärjestelyissä on usein kyse verosuunnittelusta.

Vanhemmat voivat esimerkiksi lahjoittaa lapsilleen perheen kesämökin ja pidättää itsellään hallintaoikeuden.

Hallintaoikeus huomioidaan lahjaveron määrässä. Vanhemmat voivat jatkaa kesämökin käyttöä, vaikka omistusoikeus on siirretty lapsille.

Hallintaoikeuden voi pidättää itsellään myös kiinteistökaupan yhteydessä.

Vuokraoikeudet

Kiinteistön hallintaoikeuden voi saada itselleen myös vuokraamalla. Omakotitalon vuokraamiseen sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokraamisesta.

Asemakaava-alueella olevat kiinteistöt ovat usein kaupungin omistamalla tontilla. Vuokraoikeuden haltija omistaa kiinteistöllä olevan rakennuksen ja voi siirtää vuokraoikeuden eteenpäin. Luovutuksiin sovelletaan maakaarta ja ne voidaan rinnastaa kiinteistökauppoihin.

Peltoa voi myös vuokrata. Tässä on kyse maanvuokrasta. Vuokramies saa itselleen oikeuden hyödyntää kiinteää omaisuutta. Maanvuokrasopimukset ovat usein pitkiä.

Asianajotoimisto Lindblad & Co. palvelee asiakkaita kaikissa perhe- ja jäämistöoikeudellisissa toimeksiannoissa.

Kysyttävää kiinteistön hallintaoikeudesta?

Asiantuntijatiimimme on aina valmis auttamaan kysymyksissä. Voimme myös auttaa asiakirjojen laatimisessa.

Juhani Tukia

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad