fbpx

Perinnöstä luopuminen tarkoittaa sitä, että perillinen luopuu lain tai testamentin mukaisesta oikeudestaan perintöön. Tällöin hän ei ole enää kuolinpesän osakas. Perinnöstä luopujan tilalle tulevat osakkaiksi perinnöstä luopujan omat perilliset ikään kuin perinnöstä luopuja ei olisi enää elossa.

Miten perinnöstä luovutaan?

Perinnöstä luovuttaessa on noudatettava muotomääräyksiä muun muassa luopumisilmoituksen kirjallisesta muodosta. Luopumisen on oltava yksiselitteinen niin, että luopumistahto käy selkeästi ilmoituksesta ilmi.

Perinnöstä luopumisilmoitus on osoitettava perittävälle tämän vielä eläessä tai perittävän kuoltua kuolinpesän osakkaalle, pesänselvittäjälle/-jakajalle, testamentin toimeenpanijalle tai sijaantuloperilliselle.

Tavallisesti perinnöstä luopuminen tapahtuu hyväksymällä perittävän tekemä testamentti tai antamalla muu kirjallinen perinnöstä luopumisilmoitus kuolinpesän osakkaalle.

Tehokkaasti perinnöstä luopumalla välttyy perintöverotukselta

Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, että perillinen ei osaksikaan ole vastaanottanut perintöä, ”ryhtyneen perintöön”.

Verovelvollisen katsotaan ryhtyneen perintöön, mikäli hän vastaanottaa perinnön tai jos perinnöstä luopuja esimerkiksi määrää sijaantuloperillisestään. Toisin sanoen perillinen ei saa määrätä sijaantuloperillisestä sen uhalla, että perinnöstä luopuminen katsotaan tehottomaksi.

Tehottoman perinnöstä luopumisen myötä perilliselle määrätään perintövero koko perinnöstä. Edunsaajalle puolestaan määrätään lahjavero, eli seurauksena on kaksinkertainen verotus. Perinnöstä luovuttaessa on näin ollen syytä noudattaa huolellisuutta.

Kuolinpesän hallinto-opas

Kuolinpesän hallinto-opas antaa yleiskuvan kuolinpesän hoitamiseen liittyvistä vaiheista ja selviteltävistä asioista.

Testamentista voi luopua myös osittain

Poiketen lain nojalla saadusta perinnöstä, voi testamentista luopua osittain ilman perintöveroseuraamuksia. Tällöin testamentinsaajalle määrätään perintövero vain vastaanottamastaan osasta testamentattua omaisuutta. Testamentinsaaja saa toisin sanoen valita, haluaako hän vastaanottaa koko testamentatun omaisuuden vai osan siitä tai pidättää itsellään vain hallintaoikeuden.

Perinnöstä luopumisen hyödyt ja haitat

Perinnöstä luopuminen voi olla tarkoituksenmukaista muun muassa tilanteessa, jossa on odotettavissa ajallisesti lähekkäisiä perinnönjakotilanteita, jolloin perinnön siirtäminen yhden sukupolven yli voi tuottaa verosäästöä. Perinnöstä luopuminen on siis keino suunnitella veroja. Toisaalta perinnöstä luopumalla voidaan myös turvata omaisuuden säilyminen suvun piirissä.

Lue myös laajempi artikkelimme perinnöstä luopumisesta.

Ota yhteyttä perintöön liittyvissä asioissa

Perhe- ja perintöoikeuden tiimimme on aina valmis auttamaan.

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad