fbpx

Johtajasopimus tarkoittaa yleensä työsopimuslain ulkopuolella olevan toimitusjohtajan tai vastaavassa asemassa olevan vastuuhenkilön kanssa tehtävää sopimusta. Työsopimuslain ulkopuolelle jääminen tarkoittaa, ettei sopimussuhteeseen sovelleta esimerkiksi työaikalakia tai vuosilomalakia.

Milloin johtajasopimusta tarvitaan?

Niin työsuhteessa kuin työsuhteen ulkopuolella voi olla tilanteita, jolloin johtajasopimuksen tyyppisen sopimuksen tekeminen on tarpeen. Näin on yleensä varsinkin yrityksen ylimmän johdon kohdalla silloin, kun jokaisella on varsin itsenäinen toimialue, esimerkkinä työsuhteessa oleva johtava toimihenkilö tai työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä itsenäinen asiantuntija, jolla on merkittävä asema ja tulosvastuu yrityksessä.

On tärkeää erottaa toimitusjohtajasopimus ja muu johtajasopimus, koska toisin kuin toimitusjohtaja, muu johtaja ei ole lainsäädännössä säädelty yhtiön toimielin vaan työntekijä, jota suurin osa työlainsäädännöstä taasen koskee. Näin ollen toimitusjohtajasopimus ei muodosta työsuhdetta ja muun johtajan asema on suojatumpi kuin toimitusjohtajan. Muun johtajan kohdalla työlainsäädäntöä sovelletaan tehdyn johtajasopimuksen rinnalla.

Johtajasopimukset 200 € + alv

Laadimme johtajasopimuksen yrityksen johtohenkilölle. Tutustu työoikeuden tuotteistettuihin palveluihimme.

Toimitusjohtajasopimus antaa työoikeudellista turvaa

Toimitusjohtajan työsuhdeturva on lähtökohtaisesti heikko, sillä työsopimuslaki ei koske toimitusjohtajaa. Yhtiökokouksen ja hallituksen tapaan toimitusjohtaja on yhtiön elin, eikä siis ole työsuhteessa yhtiöön. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei toimitusjohtajalla ole mitään työsopimuslain takaamia työntekijöille kuuluvia vähimmäisoikeuksia, kuten esimerkiksi laissa määriteltyjä irtisanomisaikoja tai oikeutta sairausajan palkkaan.

Toimitusjohtajan työsuhde-etuudet ja työsuhdeturva määräytyvät lähes yksinomaan toimitusjohtajan ja yrityksen välisen johtajasopimuksen perusteella, ja siksi johtajasopimuksen laatimiseen on kiinnitettävä vielä enemmän huomiota kuin työsopimuksen laatimiseen. Johtajasopimus on syytä tehdä ennen toimen aloittamista.

Toimitusjohtajasopimus määrittää toimitusjohtajan ja yhtiön väliset oikeudet ja velvollisuudet.

Johtajasopimuksessa, kuten työsopimuksessakin, varsin keskeisessä osassa on palkkauksen ja muiden korvausten, kuten optioiden, bonusten ja eläke-etuuksien määrittely.

Johtajasopimuksessa on syytä sopia myös esimerkiksi seuraavista asioista:

 • sopimuksen kesto
 • työaika
 • lomat ja lomakorvaukset
 • oikeus sairausajan palkkaan
 • sopimuksen irtisanominen tai purkaminen.

Erokorvauksen suuruudesta ja irtisanomisajasta on mahdollista sopia vapaasti. Käytännössä erokorvaus ja irtisanomisajan palkka yhteenlaskettuina ovat vaihdelleet kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta määrästä 2 vuoden palkkaa vastaavaan määrään. Erokorvauksesta sopimisella pyritään kompensoimaan toimitusjohtajan puuttuvaa irtisanomissuojaa.

Johtajasopimukseen sovellettava laki ja yleiset periaatteet

Johtajasopimukseen tulevat sovellettavaksi yleiset sopimuksia koskevat säännökset ja periaatteet. Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annettua lakia eli ns. oikeustoimilakia sovelletaan siis myös johtajasopimuksiin.

Lähtökohtana sopimuksia tulkittaessa on se, mitä sopimukseen on kirjoitettu ja mitä sopimuskohdilla on tarkoitettu. Sopimuksen laatija on vastuussa siitä, että toinen osapuoli on ymmärtänyt sopimuksen sisällön. Sopimusrikkomuksen tapahtuessa pelkkä vetoaminen sopimusrikkomukseen riittää laukaisemaan sovitut sanktiot.

Johtajasopimuksen ehtoja on mahdollista myös sovitella, jos ne ovat olleet kohtuuttomia jo sopimushetkellä.

Onko johtajasopimuksen solmiminen ajankohtaista?

Asiantuntijamme auttavat mielellään asiaan liittyvissä kysymyksissäsi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Minna Ravi (o.s. Romu)

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad