fbpx

6.11.2014

Milloin työsopimuksen voi purkaa?

Työsopimuksen purkaminen päättää työsuhteen heti ilman irtisanomisaikaa. Se on mahdollista vain erittäin painavasta syystä.

Työntekijä voi irtisanoutua työstään aina mikäli kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Tällöin työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua.

Määräaikaista työsuhdetta ei toisaalta voi päättää irtisanomalla kesken sopimuskauden, ellei työsuhdetta solmittaessa ole sovittu, että irtisanominen on mahdollista. Mikäli työntekijä tahtoo päättää määräaikaisen tai toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen heti, kyseeseen tulee työsopimuksen purkaminen.

Työntekijän oikeus purkaa työsopimus

Purkamisen kynnys on korkealla. Se on mahdollista vain, mikäli työnantaja on rikkonut tai laiminlyönyt työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Purkaminen on mahdollista esimerkiksi silloin, kun työpaikalla on merkittäviä työturvallisuuspuutteita tai työnantaja ei maksa työntekijälle palkkaa.

Työnantajan oikeus purkaa työsopimus

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää ilman lakiin perustuvaa syytä. Kyseessä voi olla tuotannollis-taloudellinen tai henkilöön liittyvä syy. Työsuhde päättyy tällöin irtisanomisajan kuluttua.

Työsuhteen purkaminen on mahdollista silloin, kun työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Esimerkiksi työntekijän väkivaltaisuus voi olla laillinen purkuperuste.

Työsuhteen päättäjän muistilista työnantajalle

Laadimme työnantajan avuksi muistilistat erilaisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, joita seuraamalla voit minimoida ongelmat.

Työsopimuksen purkaminen voi johtaa korvauksiin työntekijälle

Purun kynnys on korkealla ja yleensä työnantajan kannattaa valita lievempi työsuhteen päättämistapa eli työsuhteen irtisanominen.

Mikäli työnantaja on valinnut työsuhteen päättämistavan väärin, kyseeseen saattaa tulla irtisanomisajan palkan maksamisen lisäksi korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Korvausta voi joutua maksamaan silloinkin, kun irtisanomisen peruste on ollut olemassa, mutta on valittu väärä päättämistapa.

Työntekijän kannalta riskinä työsuhteen purkamisessa on lähinnä irtisanomisajan palkan maksaminen. Mikäli mahdollista, työntekijänkin siis kannattaa turvautua mieluummin työsuhteen irtisanomiseen.

Mikäli työntekijä joutuu päättämään työsuhteen työnantajasta johtuvasta syystä, työntekijä voi vaatia työnantajaa suorittamaan työsopimuslain 12 luvun 2 §:ssäsäädettyä korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Kyseeseen tulee vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Tietyissä lievemmissä tapauksissa alarajaa ei noudateta.

Ota yhteyttä

Olitpa työntekijä tai työnantaja, tiimimme auttaa sinua työsopimuksiin ja työsopimuksien purkamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Keijo Siiskonen

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad