fbpx

15.9.2017

Työsopimuksen ehtojen muuttaminen

Työsopimus on lähtökohtaisesti sekä työnantajaa ja työntekijää sitova sopimus, jonka olennaisia ehtoja kumpikaan osapuoli ei saa muuttaa yksipuolisesti.

Jos työnantajalla on tarve muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja, onnistuu se ainoastaan

  • uudella työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella tai
  • työsopimuksen yksipuolisella muuttamisella silloin, kun työnantajalla olisi tuotannollinen ja taloudellinen irtisanomisperuste.

Työsopimuksen muuttaminen yhteisellä sopimuksella

Työnantaja ja työntekijä voivat sopimuksella muuttaa ehtoja haluamallaan tavalla edellyttäen ainoastaan, että työsopimus on lain ja työehtosopimuksen pakottavien määräysten mukainen.

Työsuhteen olennaisina ehtoina on pidettävä mm. vähimmäistyöaikaa, palkkaa, pääasiallisia työtehtäviä ja työntekopaikkaa, josta on sovittu työsopimuksessa.

Työnantaja voi direktio-oikeutensa nojalla vähäisessä määrin muuttaa mm. työtehtäviä, mutta ei kuitenkaan työsopimuksesta tai vakiintuneesta käytännössä poiketen.

Työsopimuksen muuttaminen irtisanomisen vaihtoehtona

Jos työnantaja muuttaa yksipuolisesti työsopimuksen ehtoja irtisanomisperusteeseen vedoten, tulee kaikkien työsopimuslain edellytysten täyttyä.

Työnantajalla on tässäkin tilanteessa yhteistoimintamenettelystä yrityksissä annetun lain mukainen neuvotteluvelvollisuus.

Työsopimuksen ehtojen muuttamiselle tulee olla asiallinen ja painava peruste ja työn määrän vähenemisen tulee olla olennaista ja pysyvää.

Muussa tapauksessa työsopimuslain mukaista tuotannollista ja taloudellista perustetta ei ole, eikä työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa ehtoja.

Työsuhteen päättäjän muistilista työnantajalle

Laadimme työnantajan avuksi muistilistat erilaisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, joita seuraamalla voit minimoida ongelmat.

Työnantajan on selvitettävä mahdollisuus muuhun työhön

Ennen ehtojen muuttamista työnantajan on työsopimuslain mukaisesti selvitettävä, onko työnantajalla tarjota työntekijälle muuta tämän koulutusta ja työkokemusta vastaavaa työtä, tai onko työntekijä koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta kohtuudella uudelleenkoulutettavissa muuhun työnantajalla tarjolla olevaan tehtävään.

Mikäli irtisanomisen edellytykset täyttyvät, eikä muita vaihtoehtoja ole, työsuhteen ehtoja voi muuttaa yksipuolisesti irtisanomisaikaa noudattaen.

Palkkoja ei voi alentaa eikä määräaikaisia irtisanoa tuotannollis-taloudellisilla perusteilla

Kaikkia ehtoja ei kuitenkaan voi muuttaa edes tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että tuotannollinen ja taloudellinen irtisanomisperuste ei oikeuta työntekijöiden palkkojen alentamiseen, vaan se olisi ollut mahdollista ainoastaan silloin, jos se olisi ollut välttämätöntä yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi, eli käytännössä konkurssin välttämiseksi.

Toinen rajoitus liittyy määräaikaisiin työsuhteisiin, joita ei voida irtisanoa tuotannollisella ja taloudellisella perusteellakaan.

Ota yhteyttä

Olitpa työntekijä tai työnantaja, tiimimme auttaa sinua työsopimuksiin ja työsopimuksien purkamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Keijo Siiskonen

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad