fbpx

Työsuhteen purkaminen on mahdollista vain erityisen painavasta syystä. Purkamiseen oikeuttavana syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työntekijän törkeää tuottamusta tai tahallisuutta, etenkin jos työntekijä on vaarantanut työturvallisuuden tai muuten menetellyt sopimattomasti, esimerkiksi ollut työpaikalla päihtyneenä tai varastanut kassasta rahaa.

Milloin työntekijä voi purkaa työsopimuksen heti?

Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Purkaminen voi työntekijän taholta tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos työnantaja vaarantaa työntekijän turvallisuuden työpaikalla.

Purkaminen on tehtävä 14 päivän kuluessa purkamisperusteen ilmenemisestä tai oikeus purkamiseen raukeaa.

Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien.

Jos työnantaja on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen.

Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle sopijapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu.

Työsuhteen päättäjän muistilista työnantajalle

Laadimme työnantajan avuksi muistilistat erilaisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, joita seuraamalla voit minimoida ongelmat.

Ota yhteyttä

Lindblad auttaa selvittämään, onko työsopimus mahdollista purkaa vai olisiko kyseessä sittenkin irtisanomisasia. Autamme myös tilanteessa, jossa jompikumpi osapuoli kokee, että purkaminen on tehty ilman erityisen painavaa perustetta.

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad