fbpx

Kun työnantaja haluaa päättää työntekijän työsuhteen, on kyse yleensä irtisanomisesta. Irtisanomiselle on oltava painava ja asiallinen peruste. Irtisanomista ei voida tehdä, jos työntekijällä on määräaikainen työsopimus, ellei työsuhdetta ole sovittu irtisanomisenvaraiseksi. Määräaikaisenkin työsopimuksen voi kuitenkin purkaa, jos edellytykset täyttyvät.

Henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Sallittuja perusteita eivät ole esimerkiksi sairaus tai vamma, elleivät ne olennaisesti heikennä työntekijän kykyä suoriutua tehtävistään, eikä työnantajalta kohtuudella voida odottaa työsuhteen jatkamista.

Lue lisää irtisanomisesta sairauden perusteella ›

Laiton irtisanominen voi aiheuttaa työnantajalle merkittäviä kustannuksia. Selvitä työsopimuslain mukaiset irtisanomisperusteet ja menettelytavat jo etukäteen.

Kysy lisää ja varmista laillinen irtisanomismenettely!

Viranomaisen irtisanominen

Viranomainen voi irtisanoa virkamiehen vain painavasta henkilöön liittyvästä syystä. Tällainen syy ei ole sairaus tai vamma, ellei siitä ole seurauksena virkamiehen työkyvyn olennainen ja pysyvä heikentyminen ja virkamiehellä on sen perusteella oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Kunnallinen viranhaltija voidaan irtisanoa asiallisesta ja painavasta henkilöön liittyvästä syystä. Sellainen on virkasuhteesta tai laista johtuvien virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti sekä sellainen työntekoedellytysten olennainen muuttuminen, jonka vuoksi viranhaltija ei enää kykene selviytymään töistään.

Pääsääntöisesti työntekijälle on annettava ensin varoitus ja mahdollisuus korjata menettelynsä.

Lue lisää kirjallisen varoituksen antamisesta ›

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Irtisanominen tuotannollis-taloudellisella perusteella

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Edellytyksenä on, ettei työnantaja voi kohtuudella siirtää työntekijää muihin tehtäviin tai kouluttaa häntä sellaiseen.

Perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Virkamiehen virkasuhde voidaan päättää myös, jos virkatehtävät loppuvat tai ne vähentyvät olennaisesti ja pitkäaikaisesti. Irtisanomissuojaa ei voi kiertää siten, että työnantaja ottaa toisen virkamiehen samoihin tehtäviin tai jos töiden järjestelystä ei ole tosiasiallisesti aiheutunut töiden vähenemistä.

Lue työsuhteen irtisanomoisesta myyntikatteen perusteella ›

Laiton irtisanominen voi aiheuttaa työnantajalle merkittäviä kustannuksia. Selvitä työsopimuslain mukaiset irtisanomisperusteet ja menettelytavat jo etukäteen.

Kysy lisää ja varmista laillinen irtisanomismenettely!

Työn tarjoamis- ja takaisinottovelvollisuus

Ennen irtisanomista työnantajan on selvitettävä mahdollisuudet sijoittaa työntekijä muihin töihin. Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä.

Työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.

Jos työntekijä on irtisanottu tuotannollisen ja taloudellisen syyn perusteella tai osana saneerausmenettelyä, ja työntekijä on edelleen työtön työnhakija, on työnantajan tarjottava entiselle työntekijälleen työtä ennen uusien työntekijöiden palkkaamista, jos työnantaja tarvitsee neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä työntekijöitä samankaltaisiin tehtäviin. Takaisinottoaika on kuusi kuukautta, jos työsuhde oli jatkunut yli 12 kk ennen irtisanomista.

Lindbladin työoikeuden ammattilaiset ovat apunasi

Olitpa työntekijä tai työnantaja, tiimimme auttaa sinua irtisanomiseen liittyvissä kysymyksissä.

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad