fbpx

8.5.2013

Asunnon myynti – myyjän vs. välittäjän vastuu

Asunnon myynti välittäjän avulla ei lähtökohtaisesti rajoita myyjän vastuuta. Myyjä on edelleen vastuussa asunnosta ostajalle ja ostaja voi kohdistaa kauppaan liittyvät vaatimuksensa suoraan myyjään.

Toisaalta välittäjä on ammattilainen ja myyjä yleensä maallikko. Välittäjä saa palkkion toimenpiteistään ja välitysliikkeellä on tietty vastuu sekä toimeksiantajaa eli myyjää että vastapuolta eli ostajaa kohtaan.

Välittäjää käytettäessä vastuu asunnon virheestä saattaa jakautua myyjän ja välitysliikkeen kesken yhteisvastuullisuuden kautta ja siten vähentää myyjän maksettavaksi tulevaa osuutta.

Myyjän tiedonantovelvollisuus

Asunnon myynnissä myyjä on lain mukaan velvollinen kertomaan ostajalle sellaisista tiedossaan olevista seikoista, joilla saattaa olla vaikutusta ostopäätökseen tai kauppahintaan.

Velvollisuuden laiminlyönti saattaa johtaa hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen, tai ääritapauksessa jopa asuntokaupan purkamiseen.

Kiinteistönvälitysliikkeen velvollisuudet

Kiinteistönvälitysliikkeellä on lain nojalla tiedonantovelvollisuus toimeksiantajaa ja tämän vastapuolta kohtaan.

Välitysliikkeellä on lisäksi selonottovelvollisuus asuntoon liittyvistä seikoista, mikä korostuu, jos hän epäilee myyjän hänelle antamia tietoja virheellisiksi tai puutteellisiksi. Velvoitteen laiminlyönti saattaa tuottamuksen kautta johtaa asunnon kaupan virheeseen perustuvan korvausvastuun siirtymiseen myyjältä välitysliikkeelle, kuten alla olevassa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä on esitelty.

Korvausvastuun jakautuminen

Korkein oikeus katsoi lopullisen korvausvastuun myyjän ja välitysliikkeen keskinäisessä suhteessa kuuluvan viime kädessä välitysliikkeelle tämän selonottovelvollisuuden laiminlyönnistä johtuen (KKO 2003:61).

Tapauksessa ostaja oli oikeutettu hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen, kun asunnon pinta-ala olikin todellisuudessa ilmoitettua pienempi. Alemmat oikeusasteet olivat päätyneet korvausvastuun jakamiseen myyjän ja välitysliikkeen välillä siten, että hinnanalennus tulisi myyjän ja vahingonkorvaus välitysliikkeen maksettavaksi. Tästä poiketen korkein oikeus totesi perusteluissaan, että välitysliikkeen asiantuntijapalveluun turvautuvalla toimeksiantajalla on oikeus luottaa siihen, että asunnon kauppa toteutuu toimeksiantosopimuksessa sovituilla ehdoilla. Jos näin ei tapahdu ja syy johtuu välitysliikkeestä, sen suorituksessa on ollut virhe, josta toimeksiantajalle aiheutuva vahinko on lain mukaan korvattava. Näin myös hinnanalennuksen korvausvastuun katsottiin kuuluvan välitysliikkeelle siitä huolimatta, että myyjän huoneistosta saama hinta on ollut käypää arvoa korkeampi. Tapauksessa ei ollut edes väitetty, että myyjä olisi menetellyt huolimattomasti.

Oikeudellista neuvontaa asunnon myyntiin liittyvissä asioissa

Asianajotoimistomme tarjoaa ammattitaitoista ja asiantuntevaa palvelua asunto-oikeuteen liittyvissä asioissa, oli kyse sitten pienestä tai isosta ongelmasta. Toimistossamme toimii myös kiinteistö- ja asunto-oikeuteen erikoistunut tiimi, jonka vetäjänä toimii alaan perehtynyt lakimies Minna Romu.

Voitte ottaa yhteyttä toimistoomme kysyäksenne neuvoa oikeudellisessa ongelmassanne.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad