fbpx

28.1.2014

Asunto-osakeyhtiö ja kotitalousvähennys

Asunto-osakeyhtiö ei voi saada kotitalousvähennystä teettämistään remonteista. Yksittäinen osakkeenomistaja voi vähennyksen tietyin edellytyksin saada.

Kotitalousvähennystä arvioidaan pääsääntöisesti sen perusteella, kenen vastuulla tietyn kunnossapito- tai muutostyön tekeminen on. Mikäli työ on lain tai yhtiöjärjestyksen perusteella asunto-osakeyhtiön vastuulla, kotitalousvähennystä ei voi saada. Mikäli työ kuuluu osakkeenomistajalle, kotitalousvähennyksen voi saada.

Joskus asunto-osakeyhtiö päättää osakkeenomistajan vastuulle kuuluvasta remontista ja remontti maksetaan vastikkeilla. Tällainen työ ei ole kotitalousvähennysoikeuden piirissä, koska osakkeenomistaja ei maksa työstä työn tekijälle. Kotitalousvähennystä ei myöskään saa, jos osakkeenomistaja maksaa asunto-osakeyhtiön vastuulle kuuluvan kunnossapitotyön itse.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun mukaisesti yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle.

Yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet sekä lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiön on lisäksi korjattava ne huoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Tällöin yhtiön kunnossapitovastuu rajoittuu ns. yhtiön perustasoon.

Osakkeenomistajan kotitalousvähennysoikeus liittyy yleensä asuinhuoneiston sisäpuolisiin remontteihin.

Kotitalousvähennys on mahdollista saada myös, mikäli työ kohdistuu muihin osakkeenomistajan hallitsemiin tiloihin, esim. autotalliin. On huomattava, että asunto-osakeyhtiön remontin yhteydessä osakkeenomistajalla on mahdollisuus tilata työn tekijältä lisätöitä (esim. ylimääräinen työ kylpyhuoneeseen putkiremontin yhteydessä) ja saada tästä työstä kotitalousvähennys. Edellytyksenä on, että työtä ei makseta vastikkeena, vaan suoraan työn tekijälle. Kotitalousvähennys kattaa myös mahdollisen valvontatyön.

Rivitaloasuja voi saada henkilökohtaista etu- tai takapihaansa koskevasta työstä kotitalousvähennyksen, vaikka yhtiöjärjestyksellä ei olisi määrätty pihoja osakashallintaan. Tosiasiassa kyseessä on kuitenkin osakkeenomistajan hallinnassa oleva tila, jos muilla ei ole sinne pääsyä. Edellytys kotitalousvähennykselle on edelleen se, että osakkeenomistaja itse tilaa ja maksaa työn sen tekijälle.

Uudisrakentaminen ja siihen verrattava rakentaminen ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on mahdollista määrätä kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkeenomistajan kesken laista poikkeavalla tavalla.

Mikäli kunnossapitovastuuta siirretään osakkeenomistajalle kotitalousvähennysten toivossa, määräysten on oltava rekisteröity kaupparekisteriin ennen töiden aloittamista, jotta kotitalousvähennys voidaan saada. Yhtiökokouksen päätös tai yhtiössä noudatettu käytäntö eivät riitä kotitalousvähennyksen saamiseksi, mikäli työ kuuluu lain mukaan yhtiön vastuulle. On huomattava, että pelkästään veronkierrollisista syistä muutosta kaupparekisteriin ei pidä tehdä ja kotitalousvähennys voidaan evätä, mikäli veronkiertämistä epäillään. Veronkierrosta on kyse ainakin silloin, kun kunnossapitovastuu siirretään vain tilapäisesti osakkaille. Kunnossapitovastuun jakautumisen tulee olla pysyvä. Tämänkaltaisen muutoksen tekemisessä tulee pohtia myös remontin jälkeistä aikaa, eikä miettiä vain lyhyen tähtäimen kotitalousvähennysetuja, sillä kyseessä on suuri muutos lain pääsääntöön. Jatkossa osakkeenomistajan vastuu olisi laajaa ja ongelmatilanteissa yksittäisen osakkeenomistajan vastuu saattaa käydä yllättävän suureksi.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad