fbpx

4.2.2018

Ennakkoperintö

Ennakkoperintö on perinnönjättäjän eläessään rintaperilliselleen antama vastikkeeton tai vähäistä vastiketta vastaan annettu etuus, joka huomioidaan perinnönjaossa laskennallisena lisäyksenä eli ns. ennakkoperintönä perillisen arvomääräistä perintöosaa laskettaessa.

Ennakkoperintö on siis lahja tai lahjanluontoinen kauppa, jonka perinnönjättäjä on rintaperilliselle eläessään antanut, mikä lisätään pesän varallisuuden arvoon.

Kyse ei ole konkreettisesta omaisuuden palauttamisesta, vaan lahjan arvon lisäämisestä tai vähentämisestä. Ennakkoperintö on siis rintaperillisen vaatimuksesta perinnönjaossa huomioon otettavaa ”perinnön etumaksua”.

En mielestäni ole saanut ennakkoperintöä – mitä teen?

Todistustaakka siitä, ettei ole ennakkoperintöä saanut, vaikka joku väittää perinnönjaossa perillisen saaneen perittävän eläessä lahjan, on lahjansaajalla.

Lahjansaajan tulee toisin sanoen esittää vastanäyttöä, ettei hän ole lahjaa saanut, sen uhalla, että perinnönjaossa pesänjakaja arvioi hänen saamansa lahjan suuruuden ennakkoperintönä.

Esimerkiksi jos lahjanantaja on lahjakirjassa nimenomaan määrännyt, ettei kyse ole ennakkoperinnöstä, on se vahva näyttö. Tällöin lahjaa ei oteta huomioon perintöä jaettaessa hänen kuoltuaan perinnönjaon laskennallisena lisäyksenä. Tavanomaista lahjaa ei katsota ennakkoperinnöksi.

Aktiivisuus ennakkoperinnön vaatimisessa tärkeää

Ennakkoperinnön huomioon ottaminen koituu vain vaatijaperillisen hyväksi.

Oikeuskäytännössä ei perinnönjakopäätöstä jälkikäteen voitu moittia, kun ennakkoperintövaatimusta ei ollut esitetty ennen jakopäätöksen antamista (kun kukaan osakkaista ei ollut vajaavaltainen) (Vaasan HO 1995:12).

Täten rintaperillisen vitkastellessa ennakkoperintövaatimuksen esittämisessä, voi menettää oikeutensa vedota ennakkoperintöön. Ennakkoperintöä pitää vaatia huomioonotettavaksi viimeistään perinnönjaossa.

Ennakkoperintöolettama

Se, mitä perittävä eläessään on antanut rintaperilliselle, on vähennettävä rintaperillisen perinnöstä, jos muuta ei ole määrätty tai olosuhteisiin katsoen otaksuttava tarkoitetun.

Perintöverotuksessa ei kuitenkaan ole katsottu ennakkoperinnöksi lahjaa, jonka perittävä on antanut ainoalle rintaperilliselleen.

Samoin ei ole ennakkoperinnöksi katsottu kaikille rintaperillisille annettua samansuuruista lahjaa. Tämä johtuu siitä, että sellainen lahja ei vaikuta perinnönjaon lopputulokseen.

Ennakkoperinnön vaikutukset

Ennakkoperinnölle on pantava se arvo, joka sillä vastaanotettaessa oli, jollei olosuhteista muuta johdu. Arvostusajankohdasta voidaan poiketa ainoastaan, jos arvostaminen luovutusajankohdan mukaan johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

Jos ennakon saajan perintöosa jää ennakosta huolimatta vajaaksi, saa hän perinnönjaossa perintöosastaan puuttuvan osan perinnönjaossa.

Artikkelin on kirjoittanut lakimies Daniéla Jarva.

[optin-monster-shortcode id=”rgutqwywki2m778c8r0v”]

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad