fbpx

14.6.2013

Franchising-sopimus

Jokainen yritys ja konsepti on omansa lainen, joten franchising-sopimukset vaihtelevat eikä yksi ainoa sopimusmalli sovellu kaikkiin.

Kaksi tärkeintä elementtiä franchising-sopimuksessa ovat

  1. franchisingyrittäjä saa käyttää franchise-antajan tavaramerkkiä ja muita immateriaalioikeuksia ammatillisesti hyödykseen
  2. franchisingyrittäjä toimii franchise-antajan toimintamallin mukaisesti.

Franchising-toiminnan todellinen ja asiakirjojen todellinen sisältö ratkaisee sen, onko kyse franchisingista vai ei.

Yritysten välinen vapaa sopimus

Franchising-sopimus on erityinen sopimustyyppi ja se eroaakin esimerkiksi filiaali- tai agenttisopimuksista siinä, että franchising-sopimussuhteessa sopimusosapuolet ovat itsenäisiä yrittäjiä. Näin ollen osapuolilla on niin juridinen kuin taloudellinenkin vastuu omista yrityksistään.

Suomessa ei ole erillistä lainsäädäntöä franchising-sopimuksista, toisin kuin monisssa Euroopan maissa. Näin ollen sopimusoikeuden yleisiä periaatteita sekä oikeustoimilakia sovelletaan franchisingsopimuksissa.

Franchising monistaa menestyksen

Franchising on yrittäjyyden sekä liiketoiminnan muoto, jonka suosio Suomessa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja jota hyödynnetään hyvinkin monilla toimialoilla.

Franchising jaotellaan yleensä tuotejakelu- ja tavaramerkki-franchisingiin (product distribution and tradename franchising) sekä liiketoimintamalli-franchisingiin (businessd format franchising). Eurooppalaisen käsityksen mukaan tuotejakelu- ja tavaramerkki-franchising ei ole franchisingia vaan franchisingilla tarkoitetaan ainoastaan liiketoimintamalli-franchisingia.

Franchising on menestyksen kloonausta, sillä franchising-sopimus antaa yrittäjälle oikeuden nimenomaan käyttää liiketoimintamallia sellaisenaan – ei soveltaen. Kyseisen järjestelyn on sanottu olevan maailman menestynein yrittämisen muoto.

Sopimukseen perustuvaa konseptin hyödyntämistä

Franchising on kahden yrityksen, jotka ovat sekä oikeudellisesti että taloudellisesti itsenäisiä, pitkäaikaista sopimukseen perustuvaa yhteistyötä. Franchise-antaja on ensin luonut liiketoiminnan puitteet kuntoon, jonka jälkeen luovuttaa ne franchise-ottajan (franchiseyrittäjän) käyttöön taloudellista vastiketta vastaan. Liiketoimintakonseptin käyttöoikeus siirtyy franchiseyrittäjälle ennalta määriteltyjen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti sovituksi ajaksi.

Franchise-antajana on yritys, joka luovuttaa oikeuden liiketoimintakonseptin hyödyntämiseen. Yrityksellä on suojatut tavaramerkit ja muut liiketunnukset. Sopimuskumppanina on franchise-ottaja, joka saa käyttöönsä tietyn jo ennalta testatun liiketoimintakonseptin käyttöönsä.

Franchising-sopimus määrittelee hyvinkin tarkasti toimintatavat ja menettelyt.

Liiketoimintamalli-franchising

Liiketoimintamalli-franchisingin tunnuspiirteet ovat

  • Franchise-ottaja tai – ottajat omistamia ja johtamia toimipaikkoja on jakelutiessä eli ”ketjussa”. Toisin sanoen franchise-antaja ei omista ja johda kaikkia ketjun toimipisteitä.
  • Franchisesopimus on toiminnan perusta. Osapuolten välillä on kirjallinen franchisesopimus, joka voi sisältää alueellisen yksintoimintaoikeuden.
  • Franchiseyrittäjä suorittaa maksuja konseptin käyttöoikeudesta franchise-antajalle. Maksu voi olla kiinteä liittymismaksu ja/taikka jatkuvaluontoinen palvelumaksu eli rojalti. Maksu voi siis olla kiinteä liittymismaksu, liikevaihtoon sidottu jatkuva maksu sekä markkinoinnista ja muista erillisistä palveluista maksettava maksu tai näiden maksujen yhdistelmä.
  • Franchiseyrittäjä saa alku- ja jatkokoulutusta sekä neuvontaa franchise-antajalta, joka myös kontrolloi, valvoo ja ohjaa jatkuvasti franchiseyrittäjien liiketoimintaa.
  • Franchiseyrittäjät toimivat saman liikemerkin alla ja toimipisteet ovat ulkoisesti yhtenäisiä.
  • Franchise-antaja tarjoaa teknistä ja/tai kaupallista tukea franchiseyrittäjille
  • Franchise-antajlla on käsikirja tai muu kirjallinen dokumentti, jolla ohjeistetaan franchiseyrittäjien paikallista liiketoimintaa.
  • Franchise-ottaja ei saa siirtää sopimuksesta johtuvia oikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman franchise-antajan suostumusta. 

Franchisetoiminnan määrittely

Suomen Franchising Yhdistys Ry:n eettiset säännöt määrittelevät franchisingtoiminnan seuraavasti:

Franchisetoiminnalla tarkoitetaan tavaroiden, palveluiden tai teknologian markkinointijärjestelmää, joka perustuu oikeudellisesti ja taloudellisesti erillisten ja itsenäisten yritysten, franchise-antajan ja sen yksittäisten franchiseyrittäjien, väliseen läheiseen ja jatkuvaan yhteistyöhön. Franchisetoiminnalle on tyypillistä, että yksittäisellä franchiseyrittäjällä on oikeus ja samalla myös velvollisuus harjoittaa liiketoimintaa franchise-antajan liiketoimintakonseptin mukaisesti.

Tähän liiketoimintakonseptin käyttöoikeuteen kuuluu oikeus ja velvollisuus käyttää suoraa tai epäsuoraa taloudellista vastiketta vastaan franchise-antajan toiminimeä ja/tai tavaramerkkejä, know-how’ta, liiketoimintamenetelmiä ja tekniikoita, työskentelytapoja ja muita aineettomia oikeuksia. Lisäksi yksittäisellä franchiseyrittäjällä on osapuolten tätä tarkoitusta varten allekirjoittaman kirjallisen yhteistyösopimuksen puitteissa ja sen voimassaolon aikana oikeus franchise-antajan antamaan jatkuvaan kaupalliseen ja tekniseen ohjaukseen.

Terminologia

Franchise. Oikeutta, joka luovutetaan yritykseltä toiselle kutsutaan termilläfranchise.
Franchise-antaja. Kutsutaan myös termillä franchisor. Yritys, joka vastiketta vastaan luovuttaa oikeuden liiketoimintakonseptin hyödyntämiseen toiselle yritykselle.
Franchise-ottaja. Kutsutaan myös termillä franchisee. Yritys, joka ottaa vastaan oikeuden liiketoimintakonseptin hyödyntämiseen.
Monitoimipaikkayrittäjä (multi-unit franchisee). Franchise-ottaja, joka omistaa ja johtaa omissa nimissään useamman yksikön liiketoimintaa. Tällaisessa tapauksessa jokaisesta yksiköstä on tehty oma sopimuksensa.
Yrittäjävetoinen yksikkö (franchised unit). Yksiköitä tai toimipisteitä, joita johtaa ja omistaa franchise-ottaja, kutsutaan yrittäjävetoisiksi yksiköiksi. Yksiköllä puolestaan viitataan yleisesti liikkeeseen, myymälään tai toimipisteeseen. Yksikkö voi olla myös liikkuva tai toimia franchise-ottajan kodista käsin.
Franchisejärjestelmä (franchise system). Termillä viitataan kokonaisuuteen, jonka muodostavat franchise-antajan omistamat ja yrittäjävetoiset yksiköt.

Tarvitsetko asiantuntijaa franchising-sopimuksen laadinnassa?

Asianajotoimisto Lindbladin asianajajilla sekä lakimiehillä on vankka kokemus erilaisista sopimusoikeuden kysymyksistä sekä mitä erilaisimpien sopimusten laatimisessa. Voitte ottaa yhteyttä toimistoomme mikäli tarvitsette apua lainopillisessa ongelmassa.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad