fbpx

20.7.2017

Hautaustoimistoille sopivin yhtiömuoto- Lähtökohtana Ay tai Oy

Tämä artikkeli on julkaistu Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenlehdessä. Artikkeli päivitetty 23.9.2020. 

Miksi avoin yhtiö (Ay) tai osakeyhtiö (Oy) on parempi yhtiömuoto hautaustoimistolle kuin kommandiittiyhtiö? Ay:ssä ja Oy:ssä on selkeitä etuja esimerkiksi vastuunkannossa verrattuna kommandiittiyhtiöön.

Ay:n edut

Ay:n perustamiseen tarvitaan rekisteröintimaksua varten 225 €. Erillistä yhtiöpääomaa ei tarvitse olla. Ay soveltuu yleisesti yritysmuodoksi pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joissa on vähän osakkaita ja joiden toimintaan ei liity mainittavaa tappionvaaraa.

Ay on tyypillinen perheyritysmuoto. Myös perinteinen ammatinharjoittaminen on nykyisin usein kanavoitu avoimeen yhtiöön, jossa yhtiömiehinä ovat samaan ammattialaan kuuluvat henkilöt. Tämä vaatii tietysti vahvaa luottamusta yhtiömiesten välillä, mikäli yhtiömiehet eivät kuulu samaan perheeseen.

Ay:lle on tunnusomaista yhtiömiesten henkilökohtainen vastuu yhtiön sitoumuksista ja muista velvoitteista, kuten avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 1 §:n 2 momentissa säädetään. Yhtiön velvoitteista on siten vastuussa, paitsi yhtiö itse omalla varallisuudellaan, kukin yhtiömies koko henkilökohtaisella varallisuudellaan. Yhtiömiesten vastuu on solidaarista ja omavelkaista. Kukin yhtiömies on täyteen määrään asti vastuussa kaikista velvoitteista, ja velkoja voi kohdistaa maksuvaatimuksensa suoraan keneen tahansa yhtiömiehistä eikä hänen tarvitse ensin vaatia suoritusta yhtiöltä.

Ay:n rakenne ja toimiminen on suhteellisen kevyt:

  1. Ay voi maksaa yhtiömiehelle palkkaa
  2. Yhtiön varoja voi ottaa myös yksityisottoina
  3. Yhtiömiehillä on suuri sopimusvapaus yhtiötä muodostettaessa
  4. Ay:n toimintaa pakottavia lainmääräyksiä on suhteellisen vähän (esimerkiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 2 luku on jätetty tahdonvaltaiseksi eli yhtiömiehet voivat sopia siitä poikkeavasti)
  5. Ellei asiasta ole toisin päätetty, voivat kaikki yhtiömiehet tehdä päätöksiä firman puolesta yksin, mikä nopeuttaa toimintaa

Oy:n edut

Osakeyhtiölain 3 §:ssä ei enää uudistuksen jälkeen ole vaatimusta ei-julkisen osakeyhtiön pääomasta. Henkilökohtaisella tasolla voidaan osakeyhtiötä pitää kaikista ”riskittömämpänä” yritysmuotona. Yhtiön veloista ja saatavista vastaa yhtiö, eivätkä sen omistajat, kuten henkilöyhtiöissä.

Liiketoiminta-alueesta riippuen saattaa yritys kohdata myös muita vastuukysymyksiä, kuten kukkien pilaantuminen, virheitä palvelussa, viivästyksiä toimituksissa sekä muita vastaavia tilanteita. Näissä tapauksissa osakeyhtiömuotoinen liiketoiminta tarjoaa yrittäjälle paremman suojan.

Oy mahdollistaa erilaisten optio- tai osakasjärjestelyjen rakentamisen yrityksen avaintyöntekijöille. Tämä lisää yrittäjän erilaisia mahdollisuuksia kannustaa työntekijöitä suoriutumaan työssään paremmin ja sitoutumaan yritykseen myös pidemmällä tähtäimellä. Henkilöyhtiöihin vastaavanlaista kannustinsysteemiä on vaikea rakentaa: palkitseminen tapahtuu lähinnä palkan muodossa.

Oy:n omistaja saa mahdollisen työttömyyden kohdatessa nostaa työttömyyskorvausta, ellei yhtiöllä ole varaa maksaa palkkatuloja. Vastuukysymykset eivät ole osakeyhtiön omistajien harteilla samalla tavoin kuin henkilöyhtiöiden kohdalla, koska omistaja vastaa enintään osakepanoksensa verran olettaen, että omistaja/omistajat sekä hallituksen jäsenet ovat hoitaneet yhtiön toimintaa huolellisesti.

Yhtiön myyntitilanteita ajatellen Oy on sekä myyjälle että ostajalle turvallisin vaihtoehto. Osakeyhtiömuoto antaa enemmän mahdollisuuksia järjestellä ja muokata yhtiötä myyntikuntoon verrattuna henkilöyhtiöön. Lisäksi veroprogressio ei rasita yrityskaupasta myyjälle jäävää osuutta.

[optin-monster-shortcode id=”dduyakcmnxbjjhxfc5gy”]

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad