fbpx

8.11.2013

Holding-yhtiö ja verotus

Holding-yhtiötä on verotettu joko elinkeinonharjoittajana tai tuloverolain mukaan. Muiden yhteisöjen tavoin holding-yhtiö maksaa sijoitustuotosta veroa vuoden 2014 alusta 20 prosentin verokannan mukaan.

Vaikka pääomaverokanta on tällä hetkellä jopa 30-32 prosenttia, osittain holding-yhtiöiden ansiosta esimerkiksi suurten pörssiyhtiöiden henkilöomistajat ovat maksaneet viimevuosina pieniä pääomatuloveroja.

Yhteisön sekä pääomatulon verokannan eron kasvaessa holding-yhtiöiden käyttö tulee olemaan entistä kannattavampaa mahdollisessa verosuunnittelussa. Jatkossa tulevan yhteisöverokannan laskemisen myötä holding-yhtiön kautta tapahtuva sijoitus tulee tietyllä tapaa kannattavammaksi, sillä kokonaisveroaste on alhaisempi. Toisaalta kuitenkin tällä hetkellä pörssiyhtiön holding-yhtiölle maksamista osingosta 75 prosenttia on sille veronalaista pääomatuloa.

Holding-yhtiölle jaettu työpanososinko

Työperusteinen osinko verotetaan tavallisesti saajan ansiotulona. Yhtiö voi jakaa holding-yhtiölle myös työpanososinkoja ja holding-yhtiö voi puolestaan jakaa saamansa tulon edelleen osinkona osakkeenomistajalleen. Osinkoa ei kuitenkaan veroteta uudelleen, jolloin edelleen jaettu osinko on verovapaata tuloa osakkeenomistajalle.

Holding-yhtiöllä voi olla työpanokseen perustuvan osingon lisäksi tuloja esimerkiksi sijoitustoiminnan tuottoina. Verohallinnon näkemyksen mukaan, holding-yhtiön edelleen jakamat osingot katsotaan kuitenkin ensisijaisesti työpanososinkoa vastaaviksi osingoiksi. Työpanososinkona verotettu osinko ei ole kuitenkaan holding-yhtiön verotuksessa veronalaista tuloa, vaikka ne ilmoitetaan veroilmoituksen yhteydessä muiden jaettujen osinkojen tapaan.

Verohallinnon käsityksen mukaan osinko verotetaan normaalisti, mikäli holding-yhtiö jakaa osingon toiselle henkilölle, kuin sille jota on verotettu työpanokseen perustuvasta osingosta. Tulo on veronalaista kuitenkin silloin, kun holding-yhtiö maksaa työpanososingosta verotetulle henkilölle muuta kuin osinkotuloa, tai jos työpanososingosta verotettu henkilö myy tai muulla tavalla luovuttaa holding-yhtiön osakkeita.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad