fbpx

4.4.2017

Immateriaalioikeuksien lisensointi

Antamalla käyttöoikeuden eli lisensoimalla voit laittaa omistamasi immateriaalioikeudet tienaamaan ilman lisäinvestointeja ja silti pitää oikeuksiesi omistusoikeuden itselläsi.

Lisenssin hankkimalla voit säästää kehityskuluissa ja saada käyttöösi valmiin brändin.

Hyvä esimerkki potentiaalista win-win lisensoinnista on HMD Globalin ja Nokian välinen sopimus Nokia-brändin ja Nokian puhelinpatenttien käyttöoikeuksista. Nokia sai IPR-salkustaan oman liiketoimintansa fokukseen tällä hetkellä (2017) sopimattomat puhelinpatenttinsa kaupalliseen käyttöön ilman investointeja, ja HMD Global pääsee globaalilla Nokia-brändillä suoraan isompiin kisoihin puhelinmarkkinoilla.

Lisensoinnista sopiminen

Suojattuihin immateriaalioikeuksiin voi antaa käyttöoikeuksia sopivaa korvausta vastaan. Korvaus voidaan lisensointisopimuksessa määritellä esimerkiksi kertakorvauksena tai rojaltina käytön mukaan. Käyttökorvaukseen liittyvien seikkojen lisäksi lisensointisopimuksessa sovitaan muista käyttöön liittyvistä ehdoista. Olennaisia sopimusehtoja ovat mm. käyttötavat, maantieteellinen kattavuus sekä sopimuksen kestoaika irtisanomis- ja purkuehtoineen.

Oikeuksien omistajan kannalta katsoen lisensointisopimuksessa on hyvä rajata sopimukset yhteistyön alussa hiukan tarkemmin ja tiukemmin, sillä oikeuksia on paljon helpompi lisätä sopimukseen kuin ottaa niitä pois.

Hyvässä lisenssisopimuksessa ehdot on määritelty niin tarkasti, että niistä ei synny tulkintaerimielisyyksiä.

Teknologian lisensointi

Teknologian tai muun keksinnön lisensointia suunniteltaessa on sekä lisenssin antajan että lisenssin saajan näkökulmasta tärkeää tuntea kyseisen alan markkinat ja kyseisellä alalla käytössä oleva teknologia.

Teknologialisenssit ovat tavanomaisesti pitkäkestoisia ja resursseja vaativia, joten teknologian ja yhteistyökumppanin valinta sekä lisenssisopimuksen sisältö ovat usein muita lisenssisopimuksia tärkeämmässä asemassa.

Teknologialisenssistä neuvoteltaessa salassapitosopimus on useimmiten välttämätön lähtökohta. Varsinkin, jos lisensoitava keksintö on suojattu pelkästään liikesalaisuutena, keksinnön salassapito on erityisen kriittistä uutuuden säilyttämiseksi. Keksinnölle on oikeuksien tehokkaamman turvaamisen vuoksi järkevintä hakea patenttia tai hyödyllisyysmallia ennen lisensointia.

Tavaramerkin lisensointi

Tavaramerkin lisensoinnissa korostuu lisenssin antajan tarve määritellä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden laatukriteerit ja tavaramerkin käyttötavat hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Lisenssi voi olla eksklusiivinen tai rajoitettu. Lisenssi voi kohdistua koko rekisteröintiin tai se voi olla rajoitettu vain osaan tavaroista tai palveluista. Lisenssi voi myös kohdistua maantieteellisesti rajattuun alueeseen.

Lisenssisopimuksesta on hyvä tehdä merkintä tavaramerkkirekisteriin, jolloin se tulee kaikkien tietoon. Lisenssi, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta osapuolta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden tavaramerkkiin. Hakemuksen lisenssin merkitsemisestä rekisteriin voi tehdä PRH:lle joko tavaramerkin haltija tai lisenssin saaja.

Tekijänoikeuksien lisensointi

Tekijänoikeuksien lisensointiin liittyy monesti useita oikeudenhaltijoita. Esimerkiksi musiikki- ja videotallenteisiin liittyy mm. säveltäjien, sanoittajien, sovittajien, tuottajien, kustantajien ja esittäjien tekijänoikeuksia. Tällä sektorilla käyttöoikeuksista syntyy helposti pitkiäkin sopimusketjuja, joiden hallinnointi vaatii tarkkuutta. Virhe yhdenkin osatekijän oikeuksien lisenssiketjussa voi pahimmillaan estää syntyneen yhdistelmäteoksen hyödyntämisen.

Tekijänoikeuksien lisensoinnin olennaisimmat muistisäännöt: tekijänoikeudet syntyvät teoksen tekijähenkilölle (esim. kirjailija, valokuvaaja, säveltäjä, graafikko, säveltäjä, tietokoneohjelmoija), tekijä luovuttaa käyttöoikeuksia teokseensa sopimuksilla (esim. lisenssisopimus tai työsopimus), tai antaa oikeuksiensa hallinnoinnin kollektiiviselle edunvalvontaorganisaatiolle (esim. Teosto, Gramex, Kopiosto). Jos tekijänoikeuden lisenssisopimuksessa on annettu oikeus luovuttaa oikeuksia edelleen kolmannelle osapuolelle, edelleen ei luonnollisesti voi luovuttaa laajempia käyttöoikeuksia kun on sopimuksella itselleen saanut.

Lopuksi

Jos tarvitset apua lisenssisopimuksen laatimiseen, toimistomme lakimiehillä on monipuolista kokemusta immateriaalioikeuksien (IPR) taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvien sopimusten laatimisesta sekä lisenssin antajien että lisenssin saajien näkökulmasta.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad