fbpx

23.1.2013

Julkisen hankinnan tarjouksen hylkääminen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena

Korkein hallinto-oikeus vahvisti Markkinaoikeuden päätöksen:

Tarjousta ei tullut hylätä poikkeuksellisen alhaisena.

Tiehallinto kilpailutti tarkkailusiltojen tarkastuksen 2009–2013. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo oli 195 000 euroa. Saadut tarjoukset olivat kokonaishinnoiltaan 82 750 euroa, 143 352 euroa, 209 810 euroa ja 233 540 euroa. Hankintayksikkö pyysi halvimman tarjouksen tehnyttä yhtiötä selvittämään, millä perusteilla yhtiö katsoi voivansa suoriutua asiantuntijapalvelusta tarjoukseen sisältyvällä työtuntimäärällä ja hinnalla tarjouspyynnön mukaisesti. Yhtiön esitettyä selvitystä hankintayksikkö hylkäsi yhtiön tarjouksen julkisista hankinnoista annetun lain 63 §:n 1 momentin nojalla hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. Hankintayksikön päätöksessä katsottiin lisäksi, että yhtiön tarjouksesta oli puuttunut tarkastuksiin oleellisesti liittyvä vuosittain laadittava kirjallinen raportti ja siitä aiheutuvat kustannukset. Yhtiön tarjous hylättiin myös tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö päätti hankkia tarkastustyön toiseksi halvimman tarjouksen tehneeltä yhtiöltä, joka oli tehnyt tarkkailusiltojen tarkastukset vuodesta 1992 lähtien. Hankintayksikkö ei ollut aikaisemmin kilpailuttanut tarkastussiltojen tarkastusta.

Markkinaoikeus on ratkaisussaan katsonut yhtiön hakemuksesta, että yhtiön tarjous ei ollut vuosiraportin laatimisen osalta tarjouspyynnön vastainen ja ettei muihinkaan tarjouksiin ollut sisältynyt hakijan tarjoukseen verrattuna yksityiskohtaisempaa kuvausta raportista, siihen kuuluvasta työajasta tai kustannuksista. Markkinaoikeus kumosi yhtiön hakemuksesta hankintayksikön päätöksen myös siltä osin kuin yhtiön tarjous oli hylätty hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. Hankintayksiköllä ei ollut oikeutta hylätä tarjousta, jos tarjoaja pystyi luotettavasti osoittamaan mahdollisuutensa hankinnan toteuttamiseen.

Korkein hallinto-oikeus päätyi markkinaoikeuden kanssa äänestysratkaisussaan 2013/10 samaan lopputulokseen.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad