fbpx

23.4.2014

Kartelli tulee kalliiksi

Kartelli voi tulla kalliiksi, sillä syylliseksi tuomittu yritys

  1. joutuu maksamaan kilpailunrajoituksesta määrättävän seuraamusmaksun, joka on enintään 10 % yrityksen liikevaihdosta
  2. on velvollinen korvaamaan kilpailunrajoituksesta aiheutuneen vahingon, jonka määrä voi olla moninkertainen.

Kartellit aiheuttavat vahinkoa niin kilpailijoille kuin markkinoille ja lopulta myös kuluttajille, sillä kartellien vahingollisuuden voidaan katsoa ulottuvan usein varsinaista vaikutusaluetta laajemmalle.

Kartellin aiheuttama vahinko jää kärsijän todistettavaksi

Kartellivahinkojen korvaaminen edellyttää vahingon määrittämistä ja toteennäyttämistä.

Korvauksen saamiseksi vahingonkärsijän tulee riittävällä tavalla osoittaa

  • aiheutunut vahinko
  • vahingon määrä
  • vahingon ja kartellin välinen syy-yhteys.

Tämä on koettu haasteelliseksi ja esimerkiksi Yhdysvalloissa taloustieteellisellä analyysillä on ollut kilpailuoikeudellisessa vahingonkorvauksessa korostettu merkitys. Euroopan komissio on kuitenkin koonnut yhteen erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joilla kartellivahinkoja (taloudellisia vahinkoja) on mahdollista määritellä.

Kartelli toi Lemminkäiselle lähes 100 miljoonan euron tuomion

Helsingin käräjäoikeuden 28.11.2013 antama tuomio paljon huomiota saaneessa asfalttikartellitapauksessa on monellakin tapaa merkittävä edistysaskel nimenomaan Suomen kilpailuoikeudellisessa vahingonkorvauksessa.

Lemminkäisen tuomio

Asfalttikartellitapauksessa kartelliin syyllistynyt Lemminkäinen joutuu maksamaan

  • 34 miljoonaa euroa korvauksia
  • 38 miljoonaa euroa seuraamusmaksua
  • korot
  • osapuolten oikeudenkäyntikulut.

Kartelli tulee kustantamaan Lemminkäiselle yhteensä lähes 100 miljoonaa euroa.

Oikeuskäytännön puute johtaa tulkinnanvaraan

Vaikka kartelli ei ole mikään uusi ilmiö, siihen liittyvä vahingonkorvausnäkökulma kuitenkin on, sillä esimerkiksi kilpailulakiin lisättiin vahingonkorvausta koskeva pykälä vasta muutama vuosi sitten.

Koska ei ole olemassa aikaisempaa oikeuskäytäntöä ja oikeustila Suomessa kartellien aiheuttamien vahinkojen osalta voidaan katsoa olevan jokseenkin epäselvä, käräjäoikeus on joutunut perustelemaan ratkaisuaan osittain periaatetasoisesti.

Aika näyttää jääkö käräjäoikeuden tuomio voimaan, sillä asian käsittely jatkuu hovioikeudessa. Yhtenäistä linjaa ei vielä kuitenkaan voida katsoa olevan ja tulkinnanvaraa on edelleen olemassa.

Epäselvä tilanne voi tuoda ikävän yllätyksen

Markkinoilla toimivan yrityksen on siis tärkeää ymmärtää toiminnassaan kilpailuoikeuden merkitys sekä sen asettamat rajat, sillä kilpailun estäminen, rajoittaminen ja vääristäminen ovat kiellettyjä.

Vaikka yrityksen toiminta muutoin olisi lainmukaista, mutta sen seurauksena kilpailu kuitenkin merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, saattaa kilpailuoikeuden seuraamukset tulla ikävällä tavalla kysymykseen.

Epäselvissä tilanteissa asiantuntijan puoleen kääntyminen on hyödyllistä tulevaisuudenkin kannalta ja huomattavasti halvempaa kuin mahdollisesta kartellista aiheutuvat jälkiseuraukset.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad