fbpx

24.5.2017

Koeaikaa pidennettiin 1.1.2017 – mikä muuttui?

Tämä artikkeli on julkaistu Etelä-Karjalan yrittäjien jäsenlehdessä.

Lakimuutos koskien työsopimuslain koeaikaa tuli voimaan 1.1.2017. Muutoksen taustalla on halu parantaa pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia, madaltaa työantajan työllistämiskynnystä ja lisätä työnantajien kasvuhalukkuutta. Lisäksi haluttiin vähentää uuden työntekijän palkkaamiseen liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia riskejä.

Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille sopijapuolille mahdollisuus harkita, että vastaako tehty työsopimus heidän etukäteisodotuksiaan. Koeajan käyttöä tukee erityisesti se, että työtehtävät ovat siirtyneet mekaanisesta työstä asiantuntijatyön suuntaan, jolloin työntekijän soveltuvuuden arviointi pelkän rekrytoinnin perusteella on haastavaa.

Uusi koeaika

Voimaan tulleessa laissa koeaika pidennettiin neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Samalla poistettiin työnantajan mahdollisuus pidentää koeaikaa tilanteissa, joissa työnantaja järjesti työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen.

Uudessa koeaikapykälässä työnantajalle säädettiin kuitenkin mahdollisuus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi ollut poissa työstä. Koeaikaa olisi mahdollista pidentää yhdellä kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Kalenteripäiviä laskettaessa otetaan myös huomioon viikonloput, vaikka ne eivät olisi työpäiviä sekä vapaapäivät. Työnantajan on hyvä huomioida, että koeaika ei pitene automaattisesti, vaan pidennys edellyttää työnantajan ilmoitusta koeajan jatkumisesta ennen kuin koeaika muutoin päättyisi.

Määräaikaisten työsuhteiden kohdalla koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, mutta ei kuitenkaan yli kuutta kuukautta. Määräaikaisten sopimusten koeaikaa on myös mahdollista pidentää poissaolojen perusteella, kunhan kokonaispituus ei ylitä mainittua kuutta kuukautta.

[optin-monster-shortcode id=”xwoclkwvlbyqhgmj2daf”]

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad