fbpx

8.3.2016

Kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiössä

Tämä artikkeli on julkaistu OmaKiinteistö -lehdessä.

Kotitalousvähennyksen voi saada ainoastaan yksityishenkilö tai kuolinpesä. Näin ollen asunto-osakeyhtiö ei voi saada kotitalousvähennystä. Tämä johtuu pitkälti siitä, että asunto-osakeyhtiö päättää vastuullaan olevasta remontista ja kerää siihen rahat vastikkeissa, eikä vastikkeina maksetusta remontista voi saada kotitalousvähennystä.

Huoneiston omistaja voi kuitenkin saada kotitalousvähennyksen kunnossapito- ja perusparannustöistä, kun niiden tekeminen ei ole yhtiön vastuulla. On siten olennaista, kenen vastuulle kyseinen kunnossapito- ja perusparannustyön tekeminen kuuluu. Kannattaa myös muistaa, että yhtiöjärjestyksessä voidaan kunnossapitovastuun osalta määrätä asunto-osakeyhtiölain olettamasäännöksestä poikkeavalla tavalla. Lisäksi kotitalousvähennyksen voi saada erikseen tilatuista lisätöistä, vaikka yhtiö niistä päättäisikin, silloin kun niitä ei makseta yhtiövastikkeina ja töistä sovitaan suoraan työn tekijän kanssa.

Kotitalousvähennyksen saamisen edellytykset saattavat johtaa siihen, että asunto-osakeyhtiön osakkaat muuttavat yhtiöjärjestystä verohyödyn vuoksi. Osakkeenomistajat huolehtivat itse remonteistaan ja saavat itse kotitalousvähennykset. Kannattaa muistaa, että myös jatkossa vastuu kyseisistä rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä säilyy osakkaalla. Tämä ei välttämättä ole asunto-osakeyhtiön edun mukainen ratkaisu ja ongelmat rakenteissa saattavat olla monenlaisia. Pohjimmiltaan kyse on asunto-osakeyhtiön omistamien talojen kunnossapidosta ja kaikkien osakkeenomistajien edusta.

Kotitalousvähennyksen määrä riippuu sitä, teetetäänkö työ yrityksellä vai palkataanko itse työntekijä. Kun työ ostetaan ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, arvonlisäverollisesta työn osuudesta saa vähentää 45 %. Palkattaessa henkilö työsuhteeseen, maksetusta palkasta saa vähentää 15 % sekä siihen liittyvät työnantajakulut. Vähennystä ei kuitenkaan saa omasta itse tekemästä työstä eikä työstä, jonka on tehnyt samassa taloudessa asuva henkilö.

Vähennettävän määrän omavastuu on 100 euroa per kalenterivuosi. Kotitalousvähennyksen vuosittainen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 2 400 euroa per henkilö. Puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen, mutta molemmilta vähennetään erikseen omavastuuosuus.

Myös avopuoliso voi saada vähennyksen, vaikkei hänellä olisikaan omistusoikeutta asuntoon. Silloin on riittävää, että avopuoliso on maksanut vähennykseen oikeuttavia kustannuksia sekä asuu asunnossa. Sama koskee kotona asuvaa lasta, mikäli hänellä on tuloja, joilla hän on osallistunut vähennettävien kustannusten maksuun.

Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Mikäli verot eivät riitä myönnetyn kotitalousvähennyksen tekemiseen, ylimenevää osaa vähennyksestä ei voi siirtää seuraaville vuosille. Vähennys on kalenterivuosikohtainen ja se myönnetään sinä vuonna, kun yrityksen lasku on maksettu tai kun palkka sivukuluineen on suoritettu. Näin ollen vuodenvaihteeseen ajoittunut remontti on mahdollista hyödyntää kahtena eri verovuonna maksettujen laskujen mukaan.

Kotitalousvähennystä tulee erikseen vaatia veroilmoituksessa, jolloin se vähennetään kyseisen verovuoden lopullisessa verotuksen toimittamisen yhteydessä. Verovelvollisen pyynnöstä, kotitalousvähennys voidaan ottaa huomioon jo ennakkoperinnässä.

Apunasi monipuolinen kiinteistö- ja asuntoalan osaaminen

Autamme ammattitaidolla asunto-osakeyhtiöiden erilaisissa lakiapua vaativissa tilanteissa.

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad