fbpx

22.2.2016

Liikesalaisuus ja salassapito

Tämä artikkeli on julkaistu Modin-lehdessä

Yrityksen kilpailukyky perustuu yrityksen tuotteiden tai palvelujen erityislaatuisuuteen. Erityislaatuisuuden takana ovat liikesalaisuudet. Laki suojelee liikesalaisuuksia ja edistää näin tervettä kilpailua. Laki ei määrittele tarkasti, mitä liikesalaisuudella tarkalleen ottaen tarkoitetaan, mutta sille on annettu tuntomerkit.

Pääsääntö on, että liikesalaisuus on se, mitä yritys itse haluaa pitää omana tietonaan kohtuuden, käytännön ja lain antamissa rajoissa.

Liikesalaisuuden tuntomerkit

Liikesalaisuus on tieto, jonka yritys haluaa ja tosiasiassa myös pitää salassa. Liikesalaisuudella on merkitystä liiketoiminnan kannalta. Jos liikesalaisuus paljastuisi, niin se aiheuttaisi yritykselle taloudellista tappiota tai kilpailijoille taloudellista etua.

Liikesalaisuus edellyttää myös, että yrityksessä liikesalaisuuksia käsittelevien ihmisen tulee mieltää tiedot salassa pidettäviksi ja liikesalaisuus pitää olla asianmukaisesti suojattu. Jotta tieto voi olla yrityssalaisuus, ei tietoa ole julkistettu. Se ei voi muutoinkaan olla yleisesti tunnettu eikä kenenkä tahansa tutkittavissa.

Yleisiä liikesalaisuuksia

Liikesalaisuus sisältää yrityksen taloudelliset tiedot. Tällaisia ovat markkinointia ja hinnoittelua koskevat tiedot. Suojeltua salassa pidettävää tietoa ovat myös yrityksen käyttämien tai tuottamien koneiden, välineiden ja tuotteiden tarkat tekniset tiedot, joilla on yritykselle taloudellista arvoa. Liikesalaisuus voi olla esimerkiksi muotialan yrityksen tulevaan alennusmyyntikampanjaan liittyvät ajankohta- ja alennusprosenttitiedot, valmistajan kaava- tai vaikka kengän rakennetiedot – tai yksinään jopa yrityksen omaperäinen liikeidea. Liikesalaisuus ei ilmene suoraan yrityksen valmistamasta tuotteesta, eikä se ole yleisesti saatavissa. Liikesalaisuuksia eivät siis ole esimerkiksi sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät vain sellaisia tietoja, jotka ilmenevät suoraan valmiista tuotteesta ja ovat siten muutoinkin ulkopuolisten saatavilla.

Lait määrittävät vastuun laajuuden

Liikesalaisuudet ovat yhtiön työntekijöiden ulottuvilla ja vastuu sen pitämisestä. Työsopimuslaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja rikoslaki, joka kieltävät liikesalaisuuden ilmaisemisen.

Työsopimuslaki kieltää työntekijää käyttämästä hyödykseen tai ilmaisemasta muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia työsuhteen kestäessä ja työsuhteen päätyttyä, jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa kielletään työntekijän lisäksi muitakin kuin yrityksen omia työntekijöitä oikeudettomasti hankkimasta sekä käyttämästä ja ilmaisemasta tietoonsa saamaa tai oikeudettomasti hankkimaansa liikesalaisuutta.

Rikoslaki kieltää yrityssalaisuuden rikkomisen ja yrityssalaisuuden väärinkäytön vahingonkorvauksen ja rangaistukseen uhalla.

Salassapitosopimus on tärkeä

Yritys voi suojata liikesalaisuuksiaan salassapitosopimuksella. Salassapitosopimukset ovat usein tärkeitä etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa yrityksellä on salassapitointressi myös työntekijän työsuhteen päätyttyä. Jos liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisukieltoa halutaan jatkaa työsuhteen päätyttyä, voidaan tehdä salassapitosopimus. Sopimuksen tarkoituksena on suojata työnantajan omia tai lisäksi samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden liike- ja ammattisalaisuuksia.

Yhtiöiden välisissä yhteistyö- tai kauppaneuvotteluissa salassapitosopimuksen tarkoituksena on turvata luottamuksellisen tiedon ja materiaalin säilyminen salaisena. Sopimus rajaa tietojen vastaanottajaa käyttämästä sitä muuhun kuin sopimuksessa yksilöityyn tarkoitukseen. Salassapitosopimuksessa sovitaan ennen kaikkea, mikä on salassa pidettävää tietoa, miten luovutettua luottamuksellista aineistoa tulee käsitellä ja mihin tarkoitukseen sitä saa käyttää.

 

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad