fbpx

20.2.2014

Lisenssisopimus

Yksityishenkilöinä olemme melkein päivittäin jollain tavalla tekemisessä erilaisten lisenssiasioiden kanssa. Solmimme ehkä jopa tiedostamattamme kuukausittain tai ainakin vuosittain erilaisia lisenssisopimuksia.

Tänä päivänä melkein kaikki tietokoneelle hankittavat ohjelmat vaativat lisenssisopimuksen ja käyttöehtojen hyväksymisen. Musiikin kuuntelu esimerkiksi suositun Spotifyn kautta tai elokuvien katselu Netflixin tai jonkin muun palveluntarjoajan ohjelman kautta perustuu lisensointiin.

Mikä lisenssisopimus on ja mitä se tarkoittaa?

Lisenssisopimuksella lisenssinsaaja, käyttäjä, saa käyttöoikeuden lisenssinantajan immateriaalioikeuteen, eli oikeuden kuunnella musiikkia (esim. Spotifyn kautta) saamatta siihen kuitenkaan omistusoikeutta. Käyttö ilman tällaista lupaa muodostaisi immateriaalioikeusloukkauksen.

Lisenssinsaaja maksaa usein käyttöoikeudestaan juoksevan rojaltimaksun tai jonkun muun määrätyn korvauksen. Kyse voi olla kuukausimaksusta, kertamaksusta tai tuottoon perustuvasta maksusta. Käyttöoikeus voi olla voimassa toistaiseksi, tietyn ajan esimerkiksi vuosi kerrallaan, tai tietyn ohjelmaversion voimassaoloajan.

Erilaiset lisenssityypit

Lisenssisopimus voi koskea käytännössä mitä tahansa immateriaalioikeutta, kuten patentoitua keksintöä ja tekijänoikeuksin suojattua ohjelmistoa.

Yksinoikeus ja sen rajaaminen

Lisenssi voi olla yksinoikeusluonteinen (eksklusiivinen), jonka vallitessa muilla kuin käyttäjällä ei ole mahdollisuutta hyödyntää lisenssin kohteena olevaa oikeutta.

Yksinoikeuden ei tarvitse olla ehdoton. Sopimuksessa voidaan määrittää esimerkiksi tietty maantieteellinen alue tai tietty tuotanto, jota yksinoikeus koskee. Tällä tavalla yksinomaisuus voidaan rajoittaa koskemaan vain tiettyjä asioita, joiden ulkopuolella käyttäjällä on oikeus tehdä uusia lisenssisopimuksia.

Rinnakkaislisenssit

Lisenssinantaja voi niin sovittaessa myöntää samalle lisensoidulle tuotteelle useita rinnakkaislisenssejä, jolloin lisensoidun oikeuden käyttöoikeus säilyy lisenssinantajalla.

Tällaisessa tilanteessa puhutaan myös yksinkertaisesta lisenssistä (non-eksklusiivinen). Käyttäjä saa käyttöoikeuden tuotteeseen, mutta käyttäjiä voi olla useita. Tietokoneiden käyttöjärjestelmät ovat hyviä esimerkkejä rinnakkaislisensseistä tai niin sanotusta yksinkertaisista lisensseistä.

Missä ja milloin?

Yksityishenkilöiden lisenssinalaiset hankinnat ovat useimmiten järjestetty vakiosopimuksilla. Joko kuluttaja hyväksyy tuotteen liittyvät ehdot tai kuluttaja on hankkimatta tuotetta. Yrityksillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa sopimuksen sisältöön, kun sopimus räätälöidään vastaamaan sekä lisenssinsaajan että lisenssinantajan tarpeita.

Lisensointi voi olla hyvä ratkaisu, kun etsitään kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Tällöin voi olla edullisempaa solmia lisenssisopimus maakohtaisesti ja valmistaa tuotteet suoraan kyseisessä myyntimaassa kuin tuoda valmiit tuotteet maahan.

Lisenssisopimukset ovat usein oivia win-win-ratkaisuja, joissa molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Esimerkiksi patenttilisenssisopimuksen nojalla lisenssinantaja voi korjata tutkimus- ja kehitystyönsä sadon ilman, että itse lainkaan valmistaa ja markkinoi tuotteita. Lisenssinsaaja taas voi saada kilpailijoihinsa etumatkaa saamalla haltuunsa oikeudet uuteen teknologiaan ja uusiin tuotteisiin ilman, että itse investoi tutkimus- ja kehitystyöhön.

Hyvä lisenssisopimus on tarkkaan rajattu ja joukolla valmisteltu

Lisenssisopimusta laadittaessa on kuitenkin oltava tarkkana, ettei lisenssinsaaja saa liian laajoja vapauksia päättää esimerkiksi markkinoinnista ja myynnistä. Sopimusneuvotteluihin kannattaa ottaa mukaan sekä liiketoiminnasta vastaavat avainhenkilöt, tekniset asiantuntijat että juristi. Laajalla kokoonpanolla voidaan varmistaa, että kaikki sopimukseen vaikuttavat olennaiset asiat tulevat kirjatuiksi.

Pelkästään sopimuksen tarkistuttaminen jälkikäteen on haastavaa sen takia, että lisensoitava tuote ja tuotteen ominaisuudet saattavat olla hyvin teknisiä, eikä pelkkä sopimusteksti avaa osapuolten välisiä keskusteluja sopimuksen tarkoituksesta. Pienikin muutos tekstissä saattaa muuttaa osapuolten tarkoituksen lopputuloksen osalta.

Lopuksi

Jos tuotteen lisensoiminen tai lisenssisopimuksen laatiminen on sinulle ajankohtaista, mutta olet epävarma siitä miten asia viedään parhaiten maaliin, älä jää yksin miettimään, vaan kysy rohkeasti asiantuntijoiltamme apua ongelmasi ratkaisemiseen!

[optin-monster-shortcode id=”pdz6ojinvtati49wicrl”]

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad