fbpx

1.9.2016

Mallioikeus ja tavaramerkki

Tämä artikkeli on julkaistu Pohjois-Karjalan yrittäjien lehdessä, Neuvokkaassa.

Malli- ja tavaramerkkioikeudet liittyvät nykyisin tavalla tai toisella lähes kaikkien yritysten toimintaan. Näillä oikeuksilla on kasvava merkitys mm. kilpailtaessa markkinoista ja määriteltäessä yrityksen arvoa. Liiketoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota kaikkiin mahdollisuuksiin suojata kehittyvää immateriaalioikeuspalettiaan koska kopioijia ja luodun maineen hyväksikäyttäjiä maailmassa riittää.

Mitä mallioikeudella suojataan?

Mallioikeus suojaa tuotteen ulkomuotoa, eli piirteitä, jotka ovat näköaistein havaittavissa. Tällaisia piirteitä voivat olla esimerkiksi:

  • logot ja graafiset symbolit
  • pintarakenteet ja materiaalit
  • tietokoneohjelmien ikonit ja graafiset käyttöliittymät
  • väriyhdistelmät
  • elokuvien piirroshahmot
  • tuotesarjat

Mallisuojan saamisen edellytykset

Mallioikeudellisen suojan saamiseksi mallin tulee olla uusi, eli identtistä mallia ei saa olla olemassa. Mallisuoja on suositeltavaa hakea ennen mallin julkaisua, jotta uutuusvaatimuksen täyttyminen ei vaarannu. Yleisvaikutelman osalta mallin tulee olla yksilöllinen. Mallilla on yksilöllisyys, mikäli malli eroaa asiaan perehtyneen käyttäjän näkökulmasta yleisvaikutelmaltaan aikaisemmin julkaistuista malleista. Asiaan perehtynyt käyttäjä on tässä yhteydessä kuvitteellinen käyttäjä ja riitatilanteessa tuomioistuimen on pääteltävä tällaisen fiktiivisen käyttäjän ymmärryksen taso.

Mallin rekisteröinti

Mallioikeus suojataan mallin rekisteröinnillä. Mallioikeus antaa yksinoikeuden mallin ammattimaiseen käyttöön. Tämä tarkoittaa yksinoikeutta valmistaa ja markkinoida esineitä, joiden ulkomuoto on mallin mukainen. Tuote, jota varten rekisteröintiä haetaan, tulee nimetä lyhyesti ja yksinkertaisesti. Tuotteen nimitykseen ei saa sisällyttää tavaramerkkiä tai tuotenimeä eikä viittausta tavaran ominaisuuksiin. Nimike voi olla esimerkiksi ”Tuoli”, ”Puhelin”, ”Kuvio sisustuskangasta varten” j.n.e, mutta ei esimerkiksi ”Metallista valmistettu tuoli” tai ”Istu-merkkinen puutuoli”.

Rekisteröintihakemuksen olennaisin osa on mallista esitettävät kuvat. Suojan laajuus määräytyy kuvien perusteella. Piirre, jota kuvista ei voi havaita, ei saa suojaa. Hakemus voidaan hakemusta jätettäessä merkitä salaisena pidettäväksi, jolloin se pysyy salaisena enintään 6 kuukautta hakemuspäivästä. Strategisista syistä näin useimmiten menetellään. Hakija voi hakemuksen käsittelyaikana luopua salassapitovaatimuksesta.

Hakemusta tehtäessä yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota strategiseen suunnitteluun; toimitaanko vain Suomen markkinoilla vai kansainvälisesti, eli kannattaako malli rekisteröidä kansallisena mallina vai EU-mallina ja vielä lisäksi EU:n ulkopuolisissa kohdemaissa. Kansallisen ja EU-mallin suoja-aika on viisi vuotta ja suojan voi uudistaa yhteensä neljä kertaa. Maksimi suoja-aika on siis 25 vuotta.

Mitä tavaramerkillä suojataan?

Tavaramerkki on yrityksen käyttämä tunnusmerkki, esimerkiksi logo, jolla yrityksen valmistamat tuotteet ja palvelut voidaan erottaa muiden yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Tavaramerkillä suojataan esimerkiksi:

  • sloganeja
  • sana- ja kuviomerkkejä ja niiden yhdistelmiä
  • paikkamerkkejä, esim. kuvio tuotteen määrätyssä kohdassa
  • väri- ja äänimerkkejä

Tavaramerkin edellytykset

Toisin kuin mallilla, tavaramerkillä ei ole uutuusvaatimusta. Sen sijaan tavaramerkin tulee olla erottamiskykyinen. Kohderyhmän tulee pystyä erottamaan tuote kilpailevan yrityksen samankaltaisesta tuotteesta. Tavaramerkki ei saa olla sekoitettavissa aikaisempiin merkkeihin tai toiminimiin tai muihin oikeuksiin.

Tavaramerkin rekisteröinti

Ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä on tärkeää tehdä ennakkotutkimusta olemassa olevista tavaramerkeistä ja minimoida näin tavaramerkkiloukkausten riskit. Tavaramerkkioikeus voidaan saada rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Kummallakin tavoin saa yhtä vahvat oikeudet, mutta rekisteröinnin osoittaminen on selkeämpää kuin vakiintumisen. Rekisteröinnin etuna vakiintumiseen nähden on lisäksi se, että tavaramerkin voi rekisteröidä jo ennen kuin sitä ryhdytään käyttämään.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad