fbpx

20.10.2017

Muotikaupan IPR-oikeudet

Tämä artikkeli on julkaistu muotikaupan ammattilehti Modinissa.

IPR-lyhenne tulee sanoista Intellectual Property Rights. Suomenkielisiä vastineita ovat aineettomat oikeudet ja immateriaalioikeudet. Tässä artikkelissa tarkastelen aineettomia oikeuksia seuraavien pääryhmien kautta.

Teollisoikeuksilla (patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallisuoja) suojataan, hallitaan ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Oikeuksien haltija voi sekä kieltää muita käyttämästä oikeuksien kohdetta että antaa käyttölupia (lisenssi) oikeuden kohteen taloudelliseen hyödyntämiseen.

Tekijänoikeudet syntyvät luovan työn tuloksena. Tekijänoikeuslaki määrittelee oikeussuojan kohteet ja suojan laajuuden. Lähtökohtaisesti tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus määrätä oikeuksiensa taloudellisesta hyödyntämisestä.

Liikesalaisuudet kuuluvat myös aineettomien oikeuksien piiriin. Liikesalaisuuksia voidaan suojata salassapitosopimuksilla. Salassapitoehdot on tärkeää huomioida esim. toimitusjohtaja-, osakas-, työ-, alihankkija- ja jälleenmyyntisopimuksia laadittaessa.

Muotikaupan alalla näkyvin tapa suojata oikeuksia on tavaramerkkien rekisteröinti. Tavaramerkki voi muodostua esimerkiksi sanoista, kuviosta, iskulauseesta, äänimerkistä, tai näiden yhdistelmästä. Tyypillisesti tavaramerkillä suojataan yrityksen toiminimestä muodostettua kuviomerkkiä, ja esim. mallistolle annettua nimeä.

Tavaramerkin avulla yritys erottaa tarjoamansa tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista tuotteista ja palveluista. Tuotteiden tunnetuksi tekeminen, yleisemmin liiketoiminnan brändääminen, vie runsaasti aikaa ja vaatii merkittäviä investointeja. Ilman hyvin suunniteltua ja toteutettua oikeuksien rekisteröintiä taloudellinen ja henkinen panostus altistuu herkästi valmiiksi rakennetulla maineella ratsastajien rapautettavaksi. Tavaramerkin rekisteröinti kaikissa tuotteiden markkinoinnin kohteena olevissa maissa on ainoa keino tehokkaasti suojautua alueella tapahtuvia brändin hyväksikäyttöjä vastaan

EU-tavaramerkillä (EUTM) on saatavissa tavaramerkkisuoja yhdellä rekisteröinnillä kaikissa EU-maissa. EUTM:n tulee kuitenkin olla erottamiskykyinen koko EU-alueella. Jos jossain jäsenvaltiossa on peruste katsoa merkki erottamiskyvyttömäksi, koko EUTM-hakemus hylätään. Hakijalla on kuitenkin tällaisessa tapauksessa oikeus muuntaa hakemuksensa kansallisiksi hakemuksiksi haluamissaan EU:n jäsenvaltioissa. Kustannussäästö on merkittävä, jos EUTM-edellytykset täyttyvät.

Teollisoikeuksista myös mallisuoja on mahdollinen tapa suojella muotikaupan tuotteisiin liittyviä oikeuksia. Mallioikeudella suojataan uutta muotoilua mm. jäljittelyä vastaan. Mallioikeuden suojan kohteena on tuotteen tai sen osan ulkomuoto. Mallioikeus voidaan myöntää, jos malli on uusi ja yksilöllinen. Mallin yksilöllisyys arvioidaan kokonaisvaikutelman perusteella. Kokonaisvaikutelman on erottava riittävästi jo julkiseksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmista. Mallioikeuden rekisteröinnin moninaisia kriteereitä ei ole mahdollista tiivistää tähän artikkeliin. Yksi tapa tutkia mallirekisteröinnin mahdollisuutta on selata Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämää Mallitietokantaa ja etsiä sieltä omiin tuotteisiin verrannaisia rekisteröintejä.

Muotikaupan tuotteet ovat harvemmin tekijänoikeuksilla suojattuja. Tekijänoikeussuojan saaminen edellyttää, että esim. vaate on itsenäisen ja omaperäisen luomistyö tulos. Tekijänoikeussuoja tulee kyseeseen lähinnä taidekäsityön kaltaisessa tuotannossa. Tekijänoikeusneuvosto on antamissaan lausunnoissa katsonut, että esim. eräät eläinfiguureilla koristellut neuleet nauttivat tekijänoikeussuojaa, mutta suojaa ei katsottu olevan eräiden hää- ja juhlapukujen olennaisilla osilla. Tekijänoikeussuoja siis voi tulla kyseeseen joillain muotikaupan tuotealueilla, mutta lienee merkitykseltään huomattavasti tavaramerkkisuojaa ja mallisuojaa vähäisempi.

Muotikauppaan, kuten kaikkiin muihinkin liiketoiminnan muotoihin, liittyy enenevässä määrin sähköinen liiketoiminta. Esimerkiksi verkkomainonnassa ja -kaupassa käytetään paljon ostettuja tekijänoikeuksia, kuten valokuvia, liikkuvaa kuvaa, musiikkia, grafiikkaa jne.  Tällaisten oikeuksien käyttöluvat on tärkeää suunnitella ja sopia huolellisesti. Puutteet käyttölupien kattavuudessa voivat johtaa suuritöisiin muutoksiin markkinointimateriaaleissa ja myös velvollisuuteen maksaa tekijänoikeuksien haltijalle hyvitystä ja vahingonkorvausta.

Kaikkiin muotikaupan portaisiin liittyy erinäinen määrä liiketoiminnalle olennaista tietoa ja taitoa, jonka salassapito kolmansilta osapuolilta turvaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Salassapitosopimuksilla voi osaltaan suojata tiedon ja taidon karkaamista kilpailijoiden käytettäväksi.

Ovatpa IPR-oikeudet omia tai sopimusten kautta yrityksen käytössä, ne antavat mahdollisuuden suojautua tehokkaasti moninaisia maineen varastelijoita vastaan.

 

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad