fbpx

25.11.2015

Outokummun kaupunki myy energiayhtiönsä. Tarjouskilpailuun pääsee vielä mukaan.

Tilanne

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on tehnyt Outokummun Energia Oy:n (jäljempänä ”OKE”) koko osakekannasta sitovan ostotarjouksen, joka on suuruudeltaan 20,0 milj. €. Tarjouksen mukaisesti kauppahintaa oikaistaan 31.12.2014 jälkeen yhtiön taseessa tapahtuneiden OKEn arvoon vaikuttavien muutosten mukaisesti. Kauppahinnassa ei ole huomioitu OKEn osakkuusyrityksen, Kaakon Energia Oy:n omistuksen, sopimusten tai muiden vastuiden purkamisesta aiheutuvia kustannuksia, eikä OKEn vastuulla olevien hinnansuojaussopimusten sekä sähkönhankintasopimusten hankinta- ja markkina-arvojen välistä eroa.

Tiedot julkaistiin lehdistötiedotteessa 4.11.2015.

Lehdistötiedotteen jälkeen useampi yhtiö on ilmoittanut kiinnostuksensa OKEn ostamisesta. Outokummun kaupunki on tämän takia päättänyt, että varteenotettavia tarjouksia otetaan vielä vastaan. Jotta tarjouksen voidaan katsoa olevan siten varteenotettava, että prosessia on mielekästä viivästyttää, tarjouksen on oltava vähintään 500 000 euroa korkeampi kuin Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n antama tarjous sekä vastattava muutoin vähintään tiedotteessa kuvattuja ehtoja.

Kiinnostuksensa ilmoittaneille on lähetetty tarjouspyyntö. Asiassa ei ole vielä tehty päätöksiä, joten vielä ehtii mukaan.

Lisätiedot aikataulusta sekä sitomattoman ostotarjouksen toimittaminen

Outokummun kaupunki pyytää OKEn ostosta kiinnostuneita toimittamaan sitomattoman ostotarjouksen 30.11.2015 klo 12.00 mennessä. Ostotarjous pyydetään toimittamaan sähköisesti asianajaja Markku Lindbladille.

Outokummun Kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään uutta tarjousta Outokummun Energia Oy:n osakekauppaan liittyen.

Tarkemmat tiedot asiasta, aikataulusta ja toimenpiteistä sitomattoman ostotarjouksen jättämisen jälkeen saa asianajaja Markku Lindbladilta, .

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad