fbpx

9.1.2015

Pokaset Oy:n konkurssipesän velkojainkokous 12.1.2015

Kutsu Pokaset OY:n konkurssipesän velkojainkokoukseen nro 1

Kiteeltä olevan Pokaset Oy:n (1443667-3) konkurssipesän velkojat sekä velallisen edustaja kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen nro 1, joka pidetään

maanantaina 12.01.2015 klo 13.00 alkaen

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n Joensuun toimitiloissa, osoitteessa

Niskakatu 7, 3. krs, 80100 Joensuu.

Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen tai puhelimitse 0207498180. Ilmoittautumatta jättäminen ei estä kokoukseen osallistumista.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Annetaan selonteko pesän tilasta ja suoritetuista toimenpiteistä.
  2. Päätetään konkurssipesään kuuluvan omaisuuden rahaksi muutosta ja jo suoritettujen toimien hyväksymisestä.
  3. Päätetään valtuuden myöntämisestä tuleviin toimenpiteisiin.
  4. Päätetään velallista koskevan erityistarkastuksen toimittamisesta.
  5. Päätetään konkurssipesän hallinnon ja kirjanpidon tarkastuksesta.
  6. Päätetään valtuuden myöntämisestä mahdollisten oikeudenkäyntien varalle.
  7. Päätetään pesänhoitajan palkkion perusteista ja pesänhoitajan palkkioennakosta.
  8. Päätetään mahdollisista muista pesänhoitoon liittyvistä asioista.

Asianosaisia muistutetaan konkurssilain 15 luvun 11 §:n 2 momentin määräyksestä, jonka mukaisesti velkoja, joka ei ole ollut velkojainkokouksessa läsnä, mutta joka on saanut siihen asianmukaisen kutsun, ei voi vedota siihen, että päätös ei ole syntynyt oikeassa järjestyksessä.

Velkojalle, jonka saatava on alle 3.000 euroa, toimitetaan valvontapäivän jälkeen kutsu velkojainkokoukseen tai pyyntö kannan ilmoittamisesta vain, jos velkoja on etukäteen ilmoittanut pesänhoitajalle osallistuvansa päätöksentekoon. Vaikka velkoja ei ole tehnyt tällaista ilmoitusta, velkojalla on oikeus osallistua päätösvallan käyttöön.

POKASET OY:N KONKURSSIPESÄ

Joensuussa 11. päivänä joulukuuta 2014

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad