fbpx

2.6.2015

Välimiesmenettelyaiheinen case-harjoitus

Kutsuimme Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ainejärjestö Judica ry:n jäsenet toimistollemme välimiesmenettelyaiheiseen case-harjoitukseen.

Alkuseminaari pidettiin 12. päivänä maaliskuuta 2015, jolloin esittelimme välimiesmenettelyn perusteita ja prosessia sekä sen käyttöä riidanratkaisukeinona. Kantajajoukkueille jaettiin heidän materiaalinsa.
Kantajajoukkueilla oli 14 vuorokautta aikaa valmistella kannekirjelmänsä. Tämän jälkeen vastaajajoukkueet saivat kannekirjelmät ja heillä puolestaan oli 14 vuorokautta aikaa vastauksensa antamiseen.

Harjoitus huipentui 22. päivänä huhtikuuta 2015 käytyihin suullisiin pääkäsittelyihin. Pääkäsittelypäivä oli antoisa ja eteni innokkaassa tunnelmassa. Me järjestäjinä koimme tarjonneemme opiskelijoille hyödyllistä käytännön oppia ja osallistujamme vaikuttivat tyytyväisiltä case-harjoituksen antiin. Emmi Nykänen ja Saara Leinonen olivat kantajajoukkueena, Veikko Vauhkonen ja Oskari Korhonen vastaajajoukkueena.

Joukkueet suullisessa pääkäsittelyssä

Joukkueet suullisessa pääkäsittelyssä

 

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad