fbpx

29.12.2015

Omakotitalon vuokraaminen

Tämä artikkeli on julkaistu Omakoti-lehdessä.

Yleensä vuokra-asunnot sijaitsevat kerros- ja rivitaloissa. Kiinteistön omistaja voi kuitenkin vuokrata yhtälailla myös omistamansa omakotitalon. Omakotitalonkin vuokraamiseen sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokraamisesta.

Vuokrasopimus tulee lähtökohtaisesti tehdä kirjallisesti. Suullinenkin sopimus on pätevä, mutta sen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Suositeltavaa on tehdä aina kirjallinen vuokrasopimus, jossa on määritelty tarkasti vuokra, vuokrauksen kohde, vuokra-aika, vuokravakuus ja vuokraamisen muut ehdot.

Vuokravakuus voi olla enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä. Vuokran määrästä osapuolet voivat sopia vapaasti, mutta vuokran on oltava kohtuullinen. Vuokranantaja tai vuokralainen voi saattaa vuokran kohtuullisuuden halutessaan tuomioistuimen tutkittavaksi. Tuomioistuimella on valta korottaa tai alentaa vuokraa. Riidat vuokranmäärän kohtuullisuuden osalta ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia. Yleensä riidat liittyvät vuokrasopimuksen päättämiseen.

Omakotitalo on syytä käydä vuokralaisen kanssa läpi tarkkaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä. Huoneiston on oltava vuokrasuhteen alussa siinä kunnossa, kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu. Vuokralaisella voi olla oikeus vuokranalennukseen, mikäli huoneiston kunto poikkeaa sovitusta. Vuokralaisella voi olla myös oikeus korjata puute vuokranantajan kustannuksella. Jotta riidoilta vältytään, huoneiston kunto tulee tarkistaa kunnolla ennen sopimuksen tekemistä ja mahdolliset suuremmat puutteet kannattaa kirjata vuokrasopimukseen.

Suurempien puutteiden kirjaaminen ja esim. valokuvaaminen ennen vuokrasuhteen alkua on sekä vuokranantajan että vuokralaisen intressissä. Vuokrasuhteen päättyessä voidaan katsoa, onko vuokralainen aiheuttanut huoneistolle sellaista vahinkoa, josta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus. Vuokralainen ei ole vastuussa normaalista kulumisesta, mutta vuokralaisen tulee hoitaa huoneistoa huolellisesti.

Vuokrasopimus päättyy määräaikaisen vuokrasopimuksen vuokra-ajan päättyessä. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy yleensä irtisanomiseen. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokralaisen irtisanoessa yksi kuukausi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen suoritetaan. Vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden. Muussa tapauksessa vuokranantajan irtisanomisaika on kolme kuukautta. Irtisanomisajasta ei voi sopia toisin vuokralaisen vahingoksi eli vuokralaisen irtisanomisaikaa pidentäen tai vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhentäen.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen on mahdollista vain poikkeustapauksissa. Tämä on mahdollista mm. silloin, jos vuokralaisen sairaus aiheuttaa asunnon tarpeen lakkaamisen tai vuokralainen muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojen tai työn perässä.

Vuokrasopimuksen purkamisen on mahdollista sekä toistaiseksi voimassa olevien että määräaikaisten vuokrasuhteiden osalta. Tähän tarvitaan aina erityinen syy. Purkuun on oikeus mm. silloin, jos vuokralainen viettää asunnossa häiritsevää elämää, hoitaa huoneistoa huonosti tai jättää vuokran maksamatta. Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen esim. silloin, jos vuokrahuoneisto on erityisen puutteellisessa kunnossa tai huoneiston käyttämisestä aiheutuu vuokralaiselle ilmeistä vaaraa.

Vuokrasuhteen purkamismenettely saattaa kestää käräjäoikeudessa ja ulosotossa yllättävän pitkään, ellei vuokralainen suostu lähtemään huoneistosta vapaaehtoisesti. Sovinnollinen eteneminen on tämän vuoksi suositeltavaa.

Apunasi monipuolinen kiinteistö- ja asuntoalan osaaminen

Autamme ammattitaidolla asunto-osakeyhtiöiden erilaisissa lakiapua vaativissa tilanteissa.

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad