fbpx

27.8.2012

Omistuksenpidätysehto myyjän suojana

Omistuksenpidätysehtoa käytettäessä on huomioitava;

Omistuksenpidätysehtoa ei voi määrätä yksipuolisesti. Pelkkä merkintä laskussa ei riitä. Ehdosta on syytä sopia nimenomaisesti ja samanaikaisesti kun päätetään muistakin kaupanehdoista.

Jos omistuksenpidätysehdosta ei tehdä erillistä kirjallista sopimusta, on maininta siitä syytä tehdä tarjoukseen ja tilausvahvistukseen. Jos myyjällä on käytössään yleiset toimitusehdot, voidaan merkintä omistuksenpidätysehdosta tehdä myös niihin. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että ostaja saa nämä ehdot käyttöönsä ennen kauppaa ja että ehtojen antamisen pystyy näyttämään toteen. Erillinen kirjallinen sopimus omistuksenpidätyksestä tai sen sisällyttäminen omana kohtana allekirjoitettuun kauppasopimukseen on selkeämpi tapa kuin pelkkä viittaus osana yleisiä sopimusehtoja. Omistuksenpidätyksestä on siis sovittava kaupan muiden ehtojen yhteydessä. Jälkikäteen ei myyjä voi enää parantaa asemaansa.

Parhaiten omistuksenpidätysehto soveltuu sellaiseen tavaroiden kauppaan, jotka jäävät ostajan käyttöomaisuudeksi. Toisiin liitettävien esineiden kauppaan  ei ehto hyvin sovellu.

Ostajan maksuvaikeuksien paljastuttua on syytä vedota nopeasti omistuksenpidätysehtoon ja yrittää saada omaisuus välittömästi takaisin. Ostajan jouduttua konkurssiin on erityisesti vaihto-omaisuuden ja toisiinsa liitettäviä esineiden suoja heikko.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad