fbpx

12.11.2017

Osa-aikaistaminen: mitä pitää huomioida?

Osa-aikaisella työllä tarkoitetaan työtä, jossa säännöllinen työaika on lyhyempi kuin kokoaikaisen työntekijän työaika.

Esimerkiksi säännöllisen työajan ollessa 37,5 tuntia viikossa osa-aikainen työntekijä voi tehdä viikoittaista 30 tunnin työaikaa.

Lähtökohtaisesti osa-aikaisesta työstä sovitaan työsopimuksessa.

Työsopimus voidaan työsuhteen kuluessa myös osa-aikaistaa työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella kumman tahansa osapuolen aloitteesta.

Yksipuolisen osa-aikaistamisen edellytykset

Työnantaja ei saa yksipuolisesti muuttaa työsopimusta osa-aikaiseksi, ellei työsuhteen irtisanomiseen ole tuotannollista ja taloudellista perustetta.

Tuotannollisella ja taloudellisella perusteella osa-aikaistaminen edellyttää kaikkien työsopimuslain ja mahdollisesti soveltuvan työehtosopimuksen irtisanomisperusteiden täyttyvän. Lisäksi osa-aikaistamiselle on oltava työsopimuslain mukainen asiallinen ja painava syy.

Jos työnantaja on yhteistoimintamenettelystä yrityksissä annetun lain alainen, työnantajan on pidettävä lain edellyttämät yhteistoimintaneuvottelut ennen osa-aikaistamisesta päättämistä.

Työajan ja palkan vähennyksen määrä

Jos osa-aikaistaminen perustuu tuotannolliseen ja taloudelliseen syyhyn, voi työnantaja vähentää työntekijän työaikaa sen verran, kuin työn vähentyminen edellyttää.

Työnantaja saa vähentää työntekijän palkkaa vain samassa suhteessa kuin työaikaa.

Osa-aikaistamisen vaihtoehdot: muu työ tai kouluttaminen

Työnantajan on ennen osa-aikaistamista selvitettävä

  • mahdollisuudet tarjota työntekijälle muuta työntekijän ammattia ja koulusta vastaavaa työtä
  • onko työntekijä kohtuudella koulutettavissa muuhun työnantajan tarjolla olevaan työhön osa-aikaistamisen sijaan.

Mikäli muuta vaihtoehtoa ei ole löydettävissä, työnantaja voi osa-aikaistaa työntekijän työsuhteen irtisanomisaikaa noudattamalla. Työntekijän työsuhde jatkuu tällöin osa-aikaisena irtisanomisajan kuluttua umpeen.

[optin-monster-shortcode id=”xwoclkwvlbyqhgmj2daf”]

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad