fbpx

1.4.2016

Osinkojen verovapauden kaventuminen

Osinkotulot ovat yhteisöjen välillä yleisesti verovapaita. Vuoden 2016 alussa tuli voimaan uusia rajoituksia osinkojen verovapauteen liittyen.

Lain mukaan yhteisöjen kohdalla osinko on veronalaista tuloa siltä osin kuin:

  1. se on osinkoa jakavan yhteisön verotuksessa vähennyskelpoinen tai
  2. kyse on sellaisesta järjestelystä tai järjestelyn sarjasta, jonka päätarkoituksena on pykälän tavoitteen tai tarkoituksen vastaisen veroedun saavuttaminen ja joka ei ole aito kaikki asiaan liittyvät tosiseikat ja olosuhteet huomioon ottaen.

Järjestely tai järjestelyjen sarja katsotaan epäaidoksi siltä osin kuin se ei perustu päteviin liiketaloudellisiin syihin, jotka vastaavat asian todellista taloudellista luonnetta.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad