Tarjoamme kattavat lainopilliset palvelut kiinteistö-, asunto- ja kehittämisasioissa.

Osaamista myyjän ja ostajan tueksi

Asianajotoimistomme tarjoaa kiinteistöihin ja niiden luovutuksiin, kiinteistöjen kehittämishankkeisiin sekä osakehuoneistoihin liittyvät oikeudelliset palvelut. Laadimme kattavasti kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyvät asiakirjat ja sopimukset. Meillä on vankka kokemus kiinteistökaupan sekä asunto-osakkeiden kaupoissa avustamisesta, sekä myyjien että ostajien tukena, samoin kuin kaupan virheisiin perustuvien korvausasioiden hoidosta.

Hoidamme ammattitaitoisesti myös asunto-osakeyhtiöiden oikeudellisia kysymyksiä, esimerkiksi hallituksen toimintaan ja osakkaiden ja yhtiön välisiin riitoihin liittyen. Ota yhteyttä!

» Tutustu kiinteistöoikeuden tuotteistettuihin palveluihimme

Kiinteistönkauppa

Kiinteistöt ovat maa-alueita, joihin kuuluu erilaisia kiinteitä osia, mm. kiinteät rakennukset ja puusto. Onnistunut kiinteistökauppa edellyttää oikein tehtyä kauppakirjaa ja mahdollisia muita sopimuksia.

Kiinteistön kauppa on osittain tarkastikin säädelty oikeustoimi ja molempien osapuolten on oltava tietoisia lain sisällöstä. Varminta on ottaa kauppakirjan laadintaan lakiasiantuntija mukaan, jotta kauppakirjasta tulee juridisesti pätevä ja mahdollisilta myöhemmiltä ongelmatilanteilta vältytään. Huomioimme asiakkaan edun kauppakirjaa laadittaessa.

Voimme laatia kauppakirjan asiakkaan käyttöön tai tarkistaa jo olemassa olevan kauppakirjaluonnoksen. Voimme myös avustaa kaupantekotilaisuudessa.

Kiinteistö- tai asuntokaupan virheet vaativat reagointia

Yksityisten ihmisten oikeudelliset riidat liittyvät usein kiinteistö- ja asunto-osakkeiden kauppaan. Kauppojen riskien minimoimiseksi sekä myyjän että ostajan kannattaa olla tarkkana: myyjän on muistettava tiedonantovelvollisuutensa ja ostajan tulee tarkastaa kaupan kohde huolellisesti.

Vaikka osapuolet toimisivat huolellisesti, kaupan kohteessa voi silti olla virhe. Piilevästä virheestä on kyse, jos se ilmenee molemmille osapuolille vasta kaupan teon jälkeen.

Avustamme sekä myyjiä että ostajia erilaisissa kiinteistö- ja asuntokauppojen riitatilanteissa. Virhetilanteissa nopea reagointi on ensisijaisen tärkeää vaatimusten menestymisen kannalta, joten ethän epäröi ottaa toimistoomme yhteyttä. Avullamme tilanne saadaan usein hoidettua nopeasti ja ilman turhaa asianosaisten välistä riitelyä.

Tutustu myös aiheesta tekemiimme muistilistoihin ostajalle ja myyjälle: Onko kiinteistössä tai huoneistossa virhe?

Kaupan purku ja peruminen

Jos ostetussa asunnossa tai kiinteistössä todetaan olennainen virhe, saattaa kauppa olla mahdollista purkaa. Kiinteistökaupan purkuun voidaan päätyä esimerkiksi kosteusvaurion takia. Jos virhe on sen laatuinen, että se saadaan kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin korjattua, kiinteistökaupan purku ei yleensä tule kyseeseen.

Asuntokaupan peruminen tarjouksen teon jälkeen aiheuttaa joskus kaupan osapuolille erimielisyyttä. Asuntokauppa syntyy silloin, kun tarjous hyväksytään, ja jos ostaja tämän jälkeen kieltäytyy saattamasta kauppaa päätökseen, myyjä voi vaatia ostajalta kauppahintaa tai sopimussakkoa. Kiinteistökaupan kohdalla sen sijaan pelkkä tarjous ei velvoita ostamaan kiinteistöä, vaan tarvitaan erillinen esisopimus kaupasta.

Avustamme myös esisopimukseen liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää esisopimuksesta artikkelistamme.

Kiinteistön muodostaminen ja rasitteet

Autamme kaikenlaisissa kiinteistöjen muodostamiseen liittyvissä asioissa, kuten halkomisissa, lohkomisissa tai kiinteistöjen yhdistämisissä. Lisäksi kerromme mielellämme lisää rasitteisiin liittyvissä kysymyksissä. Rasitteet ovat nimensä mukaisesti kiinteistöä rasittavia muiden oikeuksia, esimerkiksi kiinteistön läpi voi kulkea tie toisen omistamalle kiinteistölle

Apunasi monipuolinen kokemus asunto- ja kiinteistökaupoista

Asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät asianajopalvelut ovat vahvaa erityisalaamme. Meillä on monipuolinen kokemus sekä asunto-osakeyhtiöiden että osakkeenomistajien avustamisesta muun muassa korjaus- ja kunnossapitovastuuta koskevissa asioissa.

Avustamme asunto- ja kiinteistöoikeuden asioissa, jotka liittyvät mm.

 • kiinteistöjen käyttöön ja luovutukseen
 • kiinteistöjen kehittämiseen
 • Kiinteistöjen muodostamiseen ja rasitteisiin
 • kiinteistökaupan virheisiin ja korvausasioihin
 • asunto-osakkeiden kauppoihin
 • asunto-osakekauppojen virheisiin ja korvausasioihin
 • asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän avustamiseen
 • osakkeenomistajan avustamiseen
 • korjaus- ja kunnossapitovastuuseen
 • hallintoon ja päätöksentekoon
 • yhtiöiden perustamisiin ja yhtiöjärjestelyihin
 • ympäristövahinkoihin ja niihin liittyviin korvauksiin.

Apunasi monipuolinen kokemus asunto- ja kiinteistökaupoista

Asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät asianajopalvelut ovat vahvaa erityisalaamme. Meillä on monipuolinen kokemus sekä asunto-osakeyhtiöiden että osakkeenomistajien avustamisesta muun muassa korjaus- ja kunnossapitovastuuta koskevissa asioissa.

Minna Romu

Tutustu tarkemmin kiinteistöoikeuden eri osa-alueisiin:

» Kiinteistöt

» Asunto-osakkeet

» Asunnon vuokraus

» Rakennusurakat

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2022 Asianajotoimisto Lindblad