fbpx

10.9.2019

Lindblad auttoi Liljendals Bruk Ab:ta johtajasopimuksen teossa

Yhtiön kannalta merkittävään rooliin tulevien henkilöiden kohdalla sopimuksiin on syytä kiinnittää tarkkaa huomiota, ja esimerkiksi salassapitovelvoitteista sekä kilpailukiellosta on hyvä sopia selkeästi. Liljendals Bruk käytti Lindbladin apua sopimuksen muotoilussa.

Johtajasopimus uudelle myyntijohtajalle

Pakkausalan toimija Liljendals Bruk Ab hyödynsi elokuussa 2019 Asianajotoimisto Lindbladin apua johtajasopimuksen teossa. Yritys kuuluu maailmanlaajuiseen Signode Industrial Groupiin, joka tarjoaa asiakkailleen kustannustehokkaita järjestelmiä käärintään ja tuotteiden suojaamiseen.

Liljendals Brukilla controllerin tehtävää hoitava Sonja Höglund halusi lakiasiantuntijan mukanaololla varmistaa ennen kaikkea sen, että kaikki tarvittavat asiat tulevat huomioiduiksi uudelle myyntijohtajalle tehtävässä johtajasopimuksessa. Höglund otti yhteyttä Lindbladiin, ja sen jälkeen yhteistyö sujui luontevasti vuoropuheluna puhelimitse ja sähköpostitse.

”Tein ensin itse sopimuspohjan ja lähetin sen Lindbladille. Laitoin muutamia kysymysmerkkejä kohtiin, joista olin itse epävarma, ja sain Lindbladilta ehdotuksen siitä, miten nuo kohdat kannattaa muotoilla. Pienillä muutoksilla saimme muokattua Lindbladin tekemän sopimusluonnoksen meille sopivaksi”, Höglund kertoo.

Sisältö jatkuu opasnoston jäljeen.

Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Salassapitovelvoitteet ja kilpailukielto mukana sopimuksessa

Kyseisessä johtajasopimuksessa salassapitovelvollisuus ja kilpailukielto olivat olennaisessa roolissa, sillä myyntijohtaja tuli samalla myös yrityksen johtoryhmän jäseneksi. Mitä vaativammasta tehtävästä on kyse, sitä tärkeämpi merkitys kilpailukiellolla on ja sitä pidemmän kilpailukiellon työlainsäädäntö mahdollistaa sovittavaksi.

Sopimukseen sisällytettiin liike- ja ammattisalaisuuksia koskevia salassapitovelvoitteita sekä kilpailukieltorajoitus. Kilpailukiellolla rajoitettiin mm. saman tyyppisiin töihin menemistä ja yhtiön työntekijöiden rekrytointia uuteen yhtiöön. Mukaan otettiin myös sopimussakkolausekkeet sen varalta, että sopimuksen keskeisiä kohtia rikotaan.

Lindbladin kanssa sopimus valmistui parissa päivässä

Höglund on tyytyväinen Lindbladilta saamaansa palveluun ja mainitsee erityisesti palvelun nopeuden.

”Lakiapua vaativat asiat tulevat eteen aika nopeastikin, joten ripeys on palvelussa tärkeää. Viikkokin voi joskus olla pitkä aika. Tämä asia hoitui tosi nopeasti, parissa päivässä. Meille kerrottiin selkeästi, milloin viimeistään saamme sopimusluonnoksen, joten tiesimme, mitä odottaa.”

”Vaikka selvitinkin johtajasopimukseen liittyviä asioita itse niin pitkälle kuin pystyin, oli kuitenkin hyvä, että mukana oli kolmas osapuoli, jolla on osaamista sopimusten teosta. Jotkin asiat olisivat muuten jääneet epäselviksi. Nyt sopimuksen teosta jäi turvallinen olo eikä tarvitse miettiä, tuleeko jälkeenpäin ongelmia selvitettäviksi”, Höglund jatkaa.

Liljendals Bruk käytti Lindbladin palvelua myös vuotta aiemmin tilanteessa, jossa YT-neuvottelujen kautta jouduttiin irtisanomaan yksi myyjistä. Jo tästä Höglundille jäi positiivinen kuva Lindbladin osaamisesta.

”Irtisanomistilanteet ovat aina hankalia, mutta Lindblad auttoi asian hoitamisessa. Työntekijä ei valittanut irtisanomisesta, joten siitä voi päätellä tilanteen hoituneen hyvin.”

”Kummallakin kerralla saimme Lindbladin palvelusta sen, mitä tilasimme, eikä mitään vastoinkäymisiä tullut. Se on minusta onnistuneen palvelun merkki. Yhteistyö oli yksinkertaista eivätkä asiat vieneet enempää aikaa kuin niiden pitää. Kaikki tärkeät asiat tulivat kuitenkin huomioiduiksi”, Höglund kiteyttää.

Sopimusten laadinta tai tarkistaminen palveluna

Tutustu yritysten välisiin sopimuksien laadintaan ja tarkastuksiin liittyviin palveluihimme. Lue lisää.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad