fbpx

15.12.2020

Lindblad todisti luottamushenkilöön kohdistuneet syytökset perättömiksi

Asianajotoimisto Lindblad avusti Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesteristä Eksoten syyttäessä häntä virka-aseman väärinkäytöstä. Asianajaja Topi Heinäsen perusteellisen selvityksen jälkeen poliisi totesi, ettei aihetta esitutkintaan ole.

Syytöksistä syntyi suuri kohu

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten silloinen hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen joutui lehtien otsikoihin syksyllä 2019, kun häntä syytettiin virkavelvollisuuksiensa rikkomisesta ja asemansa väärinkäytöstä luottamushenkilönä.

Tarkastuslautakunta teki poliisille tutkintapyynnön, jossa pyydettiin selvittämään, onko Vesterinen syyllistynyt toiminnassaan rikoksiin heidän listaamissaan tilanteissa. Listalla oli mainittu muun muassa lääkäriaikojen ohjaaminen tuttaville ohi jonojen, työpaikan järjestäminen eräälle henkilölle ja Eksoten operatiiviseen toimintaan puuttuminen.

”Minuun kohdistettiin täysin valheellisia syytteitä, jotka olivat pääasiassa yhden henkilön kirjoittamia”, Vesterinen sanoo. ”Moni syytteistä koski toimintaani, joka on täysin sallittua aivan jokaiselle kansalaiselle, kuten esimerkiksi toisen auttaminen soittamalla terveyskeskukseen tai virkamiehelle soittaminen, jos haluaa kysyä hyvinvointiaseman palveluista.”

Jo ennen tarkastuslautakunnan kuulemistilaisuutta lokakuun 2019 lopulla Vesterinen otti yhteyttä Asianajotoimisto Lindblad & Co:n asianajaja Topi Heinäseen, jolla hän tiesi olevan rikosoikeudellisen osaamisen lisäksi myös hallinto-oikeuden, julkishallinnon ja kuntalain tuntemusta.

”Topi tuli mukaani kuulemistilaisuuteen ja pääsi nopeasti kärryille tilanteesta. Olin kirjoittanut kuulemista varten kaikkiin väitteisiin kirjallisen vastauksen, ja kävimme ne Topin kanssa läpi. Hän totesi heti, että tarkastuslautakunta oli ylittänyt toimivaltansa ilmoittaessaan asioista poliisille.”

Järjestelmällisellä työllä väitteet saatiin kumottua

Tilanne vaati perusteellista läpikäyntiä, jotta kaikki 14 tarkastuslautakunnan esittämää syytöstä saatiin osoitettua perättömiksi ja todistettua, että ne eivät täytä rikoksen tunnusmerkkejä.

”Teimme sellaisen työnjaon, että Topi kävi läpi lakipuolta ja selvitti sitä, mikä ylipäänsä voisi olla julkishallinnossa virkarikokseksi tulkittava toimivallan ylitys. Minä puolestani kirjoitin, miten asiat olivat oikeasti tapahtuneet ja kokosin Eksoten virkamiehiltä todisteita jokaisen väitteen perättömyyden tueksi”, Vesterinen kertoo.

Poliisi pyysi myös osaltaan Vesterisen lakimiestä tekemään syytöksiin liittyvän laillisuuskatsauksen, sillä Eksoten tarkastuslautakunnan palkkaama lakimies ei ollut yksilöinyt, mitä lakia he katsoivat Vesterisen rikkoneen.

”Topi raivasi vastineemme teon loppuvaiheessa vielä kalenteristaan kokonaisen viikon käydäkseen läpi kaikki mahdolliset lait. Tällä tavalla hän kumosi väitteistä yhden kerrallaan. Hän kirjoitti selvitystyönsä pohjalta monikymmensivuisen kirjallisuus-, laki- ja tapauskatsauksen. Se osoitti selkeästi, että vaikka tapahtumat olisivat tapahtuneet kuten väitettiin, siltikään niissä ei olisi tapahtunut rikosta.”

Esimerkkinä Vesterinen kertoo, että missään ei ole kielletty soittamasta toisen henkilön puolesta terveydenhoitoon. Kun hän kuuli toisen henkilön kautta, että hänelle tuntematon henkilö ei ollut vakaviin sydänongelmiin viittaavista vaivoista huolimatta saanut lääkäriaikaa kuin parin kuukauden päähän, Vesterinen aiheellisesti pyrki nopeuttamaan lääkäriin pääsyä pyytämällä terveyskeskusta tarkistamaan tilanteen asiakkaalta. Henkilö sai ajan seuraavalle viikolle, häneltä löytyi sydänvika ja hänelle tehtiin Helsingissä sydänleikkaus.

”Topi huolehti myös selvityksen lähettämisestä poliisille. Poliisilta tuli vastaus, että mitään lakia ei ole rikottu eikä asiaa otettu edes tutkintaan. Poliisissa ihmeteltiin, jopa moitittiin sitä, että tällaisia tutkintapyyntöjä ylipäänsä tehdään aiheettomasti, yhden ihmisen väitteiden perusteella”, Vesterinen sanoo.

Vesterinen sai myös Eksoten ylimmältä virkamies- ja poliittiselta johdolta vahvistuksen, että väitteet eivät olleet totta. Lopulta hän kuitenkin erosi puheenjohtajan tehtävästään omasta päätöksestään ja siirtyi Lappeenrannan kaupunginhallituksen jäseneksi. Perättömistä syytöksistä aiheutunutta harmia ei voi kokonaan pyyhkiä pois, mutta kulut eivät onneksi jääneet Vesterisen maksettaviksi.

”Topi teki paljon työtä ja siitä kertyivät tietysti myös huomattavat laskut minulle. Kun syytökset todettiin aiheettomiksi, tein Eksotelle korvausvaatimuksen. Olenhan joutunut maksamaan kuluja Eksoten tarkastuslautakunnan virheen takia. Eksoten johto oli samaa mieltä ja korvausvaatimus tuli hyväksytyksi sentilleen. Korvaus kuitenkin viipyi hiukan, sillä asia ehti muuttua matkan varrella myös poliittiseksi ajojahdiksi, ja erään puolueen edustaja teki asiasta valituksen.”

Asialleen ja asiakkaalleen omistautunut asianajaja saa kiitosta

Vesterinen on erittäin tyytyväinen Asianajotoimisto Lindbladilta ja erityisesti Topi Heinäseltä saamaansa apuun, joka oli ammattitaitoista ja luotettavaa. Lisäksi Vesterisen mieleen jäi Lappeenrannan toimiston ystävällinen palvelu, jota hän sai asianajosihteeri Päivi Rautiolta.

”Heidän avullaan voitin jutun 100–0, ja yhteistyöstä jäi hyvä kokemus. Topi teki todella tarkkaa työtä ja osoitti, ettei asioihin liity rikosta. Kirjallinen selvitys oli huolella tehty, siihen ei jäänyt mitään aukkokohtia eikä poliisinkaan tarvinnut erikseen pyytää lisätietoja.”

”Arvostin myös sitä, että sain Topilta hyviä neuvoja. Kun mediassa ruodittiin minun väitettyjä tekemisiäni ja minulta pyydettiin lausuntoja, Topi sanoi, että älä provosoidu. Sano vain, että asiat selviävät aikanaan, ja nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. Sellaista tukea juuri tarvitsin.”

”Kaiken kaikkiaan pidin Topin otteesta hoitaa asiakkaan asiaa. Se oli niin kokonaisvaltainen. Kun puhuimme puhelimessa, hän malttoi aina kuunnella. Kun hän vastasi tai antoi neuvon, hän teki sen rauhallisesti, asiantuntevasti ja niin, ettei minulla ollut kertaakaan epäilystä siitä, meneekö tämä oikein. Hän pystyi osoittamaan hallitsevansa rikosoikeuden, julkisoikeuden, kuntalain sekä hallintolain perinpohjaisesti ja minä pystyin luottamaan hänen osaamiseensa. Tiesin, että tämä kaikki kääntyy lopulta hyvin.”

”Suosittelen ilman muuta Lindbladin toimistoa muillekin. Minun onneni oli se, että olin ollut heidän asiakkaanaan jo aiemmin talokauppojen yhteydessä. Sen takia vastapuolen edustaja ei ollut kyselyistään huolimatta saanut Lindbladia avustamaan tässä asiassa.”

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad