fbpx

23.10.2015

Technopolis Kareltek Oy

välimiesmenettely

Toimittu käräjäoikeuden määräämänä uskottuna miehenä tehtävänä valvoa poissaolevien osakkeenomistajien etua välimiesmenettelyssä, jossa Technopolis Oyj esittänyt lunastusvaatimuksen. Uskottu mies valvoo niiden vähemmistöosakkaiden intressejä, jotka eivät olleet menettelyssä itse osallisia. Keskeisintä on kannanotto lunastettavien asiakkaiden arvoon.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad