fbpx

13.10.2017

Tiliässät täydentää palvelukokonaisuuttaan Lindbladin lakiosaamisella

Yhteistyökumppanilta saatu juridiikan asiantuntemus mahdollistaa tilitoimistolle asiakkaiden palvelemisen vieläkin paremmin.

Kattavampaa palvelua yhteistyökumppanin kanssa

Tilitoimisto Tiliässät Oy Ab on loviisalainen taloushallinnon asiantuntijayritys, jonka palvelussa korostuvat nykyaikaiset ratkaisut sekä halu palvella asiakkaita kokonaisvaltaisesti. Noin vuosi sitten alkanut yhteistyö Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n kanssa on olennainen osa tätä kokonaisvaltaisuutta.

”Yhteistyömme alkoi lokakuussa 2016. Tiliässät oli aikaisemmin laajentunut yrityskaupan myötä ja Asianajotoimisto Lindblad oli ostamallemme Tilitoimisto H. Widellille jo ennestään tuttu. Siitä lähtien meillä on ollut Lindbladin kanssa yleisneuvontasopimus, josta on hyötyä sekä meille että asiakkaillemme”, kertoo Tiliässien toimitusjohtaja Tony Granström.

”Haluamme tuottaa asiakkaidemme päätösten tueksi asiantuntijatietoa ja tarjota palvelua yhden luukun periaatteella. Kaikessa ei kuitenkaan voi itse olla asiantuntija, vaan on tarvittaessa hankittava syvempää osaamista ulkopuolelta. Yleisneuvonta on kohdallamme ratkaissut monet näistä asioista”, perustelee Granström yhteistyön tärkeyttä.

Toimivaa yhteistyötä asiakkaiden hyväksi

Yleisneuvonta on tarjonnut apua laintulkinnallisiin ja yritysjuridisiin asioihin, joita tilitoimistotyössä eri asiakkaiden kohdalla tulee vastaan. Tilitoimiston ja asianajotoimiston yhteistyönä asiakkaille on pystytty varmistamaan mahdollisimman hyvä palvelu ja edellytykset sujuvaan liiketoimintaan.

”Kun asiakkaamme tarvitsee juridista apua, olemme voineet pyytää Lindbladilta yleisluontoisen vastauksen asiaan. Usein pelkkä yleisneuvonta riittää ratkaisemaan asiat, mutta vaativammissa tapauksissa asiakas voi tilata Lindbladilta lisäpalvelua. Prosessi lähtee etenemään sujuvasti, kun Lindbladilla on jo valmiiksi perehdytty asiaan”, Granström kertoo.

”Yksi viimeisimmistä tapauksista on sellainen, jossa asiakkaamme on ostanut liiketoimintaa ja joutunut myyjäosapuolen vedättämäksi. Yhdessä Lindbladin kanssa yritämme palvella asiakastamme niin, että hän saisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat yrittämiseen”, Granström kuvailee.

Edellisen esimerkin lisäksi Tiliässien asiakkaat ovat saaneet Lindbladilta neuvontaa mm. asiakasyritysten riitatilanteisiin, verotus- ja testamenttiasioihin sekä taloyhtiöön liittyviin kysymyksiin. Sitä mukaa kun uudenlaisia tilanteita tulee vastaan, myös Tiliässille karttuu tietoa, jota he voivat jakaa eteenpäin asiakkailleen.

Osaavaa ja helposti tavoitettavaa palvelua

Juridiikan osaamisen lisäksi Tiliässillä arvostetaan myös Lindbladin asiantuntijoiden kielitaitoa ja kattavaa toimistoverkostoa.

”Kielitaito on tärkeä osa palvelun laatua, ja siinä Lindbladin osaaminen tulee esille. Meillä on paljon ruotsinkielisiä asiakkaita, ja ulkomaalaisille tarjoamme palvelua englanniksi. Lindbladin toimisto on sen verran iso, että heiltä löytyy aina sopiva henkilö auttamaan kielitaitoa vaativissakin tapauksissa”, Granström toteaa.

”Se, että Lindbladilla on toimistoja eri puolilla Suomea, on ollut asiakkaidemme kannalta hyvä asia. Vaikka toimistomme on Loviisassa, meillä on asiakkaita Lappeenrannasta Hankoon asti. He voivat asioida siinä toimistossa, joka on heitä lähinnä”, jatkaa Granström.

”Lindbladin kanssa kaikki on mennyt hyvin: heitä on helppo lähestyä ja palvelu on osaavaa sekä toimivaa. Kun tarvitsemme neuvoja, saamme vastaukset usein jo seuraavaksi päiväksi tai muutaman päivän sisällä. Asiakkaan ei tarvitse odotella viikkoja, vaan asia saadaan hoidettua nopeasti.”

Tulevaisuudessa asiantuntijuuden merkitys korostuu entisestään

Tiliässille Asianajotoimisto Lindblad on ensimmäinen juridiikan asiantuntijakumppani, mutta kuluneen vuoden myötä heille on käynyt selväksi, että yhteistyötä halutaan ehdottomasti jatkaa.

”Aiemmin toimimme asiakkaidemme lakiasiantuntemusta vaativissa tapauksissa niin, että annoimme heille listan lakitoimistoista, joihin he voivat halutessaan ottaa yhteyttä. Nyt asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa asiansa käsittelyä suoraan sen henkilön kanssa, joka on jo valmiiksi tietoinen tilanteesta”, Granström vertaa.

”Jo Lindbladin yleisneuvontaan sisältyvä laintulkinta on usein niin kattava, että asiakkaalle ei tule sen suhteen yllätyksiä myöhemmin. Vastaus ei ole vain kyllä tai ei, vaan A4-sivun verran laintulkintaa. Asiakkailtamme on tullut Lindbladin tarjoamasta palvelusta pelkästään positiivista palautetta.”

”Toivottavasti yhteistyö jatkuu vielä kauan. Meillä on jo ollut ajatuksena vielä syventää yhteistyötä esimerkiksi yhteisillä asiakastilaisuuksilla. Hyvä yhteistyö on tärkeää tulevaisuutta ajatellen, sillä tilitoimistoissa eletään murroksen aikaa. Asiakkaille tarjottavien lisäarvopalveluiden merkitys kasvaa koko ajan”, Granström arvelee.

”Suosittelen Lindbladia erityisesti sellaisille yrityksille, jotka kohtaavat työssä yritysjuridiikkakysymyksiä ja tarvitsevat apua laintulkintaan. Siinä Lindbladin osaaminen on tullut hyvin esille. Lisäksi heiltä löytyy varmasti osaamista myös muilla aloilla.”

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad