Referenssejä aiheesta "Työoikeus"

Lindblad auttoi Liljendals Bruk Ab:ta johtajasopimuksen teossa

Yhtiön kannalta merkittävään rooliin tulevien henkilöiden kohdalla sopimuksiin on syytä kiinnittää tarkkaa huomiota, ja esimerkiksi salassapitovelvoitteista sekä kilpailukiellosta on hyvä sopia selkeästi. Liljendals Bruk käytti Lindbladin apua sopimuksen muotoilussa. (lisää…)


Työsuhdekoulutus KLINGER Finland Oy:lle

Asianajotoimisto Lindblad ja Minna Romu saivat KLINGER Finlandilta positiivista palautetta työsuhdekoulutuksesta, joka oli osallistujien mukaan sisällöltään kattava, selkeä ja käytännönläheisyytensä ansiosta erittäin kiinnostava. (lisää…)


Jounin Kaupan kauppiaspariskunta luottaa lakiasioissa Lindbladiin

Koko Suomen tuntemaksi lähivuosina noussut Jounin Kauppa Oy:n kauppiaspari Sampo Kaulanen ja Michele Murphy-Kaulanen kääntyy lakiosaamista vaativissa asioissa poikkeuksetta Asianajotoimisto Lindblad & Co:n puoleen. (lisää…)


Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenet saavat tarvitsemansa juridiset neuvot Lindbladilta

Yleisneuvontasopimuksen ansiosta Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenyrittäjien on helppo pyytää lakiasiantuntijan toimenpidesuosituksia esimerkiksi perunkirjoitusten yhteydessä nouseviin kysymyksiin. (lisää…)


Seppo Haapaniemi

Lindblad & Co avusti Haapaniemeä riita-asiassa.

”Minulle sattui 31.1.2013 työtapaturma, kaaduin liukkaalla ja hoitamattomalla työmaa-alueella. Sain kaatumisesta lievän aivovamman. Liitosta en apua, enkä myöskään asianajajaa saanut. Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti minua oikeudenkäynnissä, jossa syyttäjä ajoi syytettä työturvallisuusrikoksesta ja vamman tuottamuksesta. Käräjäoikeudessa työnantajan vastuuhenkilöitä ei kuitenkaan tuomittu vammantuottamuksesta. Valitin asianajajan kanssa hovioikeuteen. Hovioikeus määräsi minulle korvattavaksi kaikki vaateeni täysimääräisesti. Voin suositella Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:tä.”


Kari Angeria

Avustimme Kari Angeria johtajasopimuksen laatimisessa. Angeria nimitettiin Iisalmen Sanomien päätoimittajaksi.


Saaristomaailma Oy

thumb_jarikallioniemiJari Kallioniemi

“Asianajotoimisto Lindblad oli tukenamme sopiessamme riitaisuutta joka koski meille tärkeän tytäryhtiön osakkeiden siirtoa. Samalla pystyimme sopimaan pitkäaikaisen riitaisuuden erään yhtiöllemme palveluita toimittaneen tahon kanssa. Asianajotoimisto Lindblad on myös hoitanut työsuhteisiin ja saatavien perintään liittyviä asioita sekä konsultoinut meitä yritysryppäämme rakennetta koskevissa kehityskysymyksissä.”


Beauty Bar

Hanne Lahti, SKY kosmetologithumb_hannelahti

“Oman alani ammattilaisena osaan arvostaa myös muiden ammattitaitoa. Mielestäni pienellä yrityksellä ei ole varaa olla huolimaton vaikkapa työsuhdeasioissa, vaan on kaikkien etu että sopimukset ovat kunnossa. Ennaltaehkäisy on tärkeää, eikä hinta suhteutettuna mahdollisista ongelmista aiheutuviin kuluihin ole todellakaan korkea. On turvallista tietää, että ammattilainen hoitaa asioitani.”


Restel Oy

Björn Pahlberg, toimialajohtajarestel

“Restel on Suomen suurin hotelli- ja ravintoalan yritys. Yhteistyömme Asianajotoimisto Lindbladin kanssa on jatkunut useiden vuosien ajan. Toimisto on avustanut meitä lukuisissa asioissa lupamanettelyistä henkilöstöasioihin. Asianajajamme ymmärtää hyvin ravintolamaailman kuvioita ja saamme tarvitsemamme juridisen avun nopeasti myös äkillisissä tapauksissa. Siksi olemme saamamme palveluun erittäin tyytyväisiä.”


Stabil Constructions Oy

Yhtiö tekee lämmitys- ja putkiasennuksia. Avustettu työoikeudellisessa asiassa.


Työsuhde vai urakka/KKO 2008:99 ennakkopäätös

Toimistomme avusti Ari H:ta asiassa.

T ja H olivat allekirjoittaneet pienurakkasopimuksen T:n omakotitalon ja piharakennuksen rakennusteknisten töiden suorittamisesta. Kysymys siitä, oliko sopimussuhdetta tästä huolimatta pidettävä työsuhteena, kun otettiin huomioon sopimusneuvotteluissa esillä olleet tiedot ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät seikat.

Ismo T:llä oli ollut mahdollisuus Ari H:n työn johtamiseen ja valvontaan, koska hän oli käynyt työmaalla päivittäin. Kun Ismo T oli myös kertonut seuranneensa työn edistymistä ja antaneensa ohjeita sen suorittamiseen, hän oli myös tosiasiallisesti valvonut Ari H:n työsuoritusta. Ismo T oli vastannut työmaalla tarvittavista tarvikkeista ja maksanut rakennusalan työehtosopimuksen mukaisen korvauksen Ari H:n käyttämistä työkaluista. Nämä seikat tukivat johtopäätöstä, että Ari H oli tehnyt työtä Ismo ja Kaisa T:n johdon ja valvonnan alaisena.

Sopimuksen mukaisen tuntihinnan alhaisuus 14,40 euroa viittasi muuhun kuin yrittäjänä tapahtuvaan työn suorittamiseen. Urakan tarjoaminen arvonlisäverottomana yhdessä verokortilla sovitun palkanmaksun ja jo neuvotteluvaiheessa esillä olleen työeläkemaksuvapautuksen kanssa tuki vahvasti johtopäätöstä, että kysymys ei voinut olla yrittäjänä tapahtuvasta urakan suorittamisesta.

Tämän vuoksi asiassa ei ole perusteita vaadittujen korvausten tuomitsemiseen kanteessa ilmoitetulla tavalla.


Yritysvalmennus Group Oy Ltd/Via Group

Avustaminen työoikeuden kysymyksissä ja koulutusmateriaalin tekijänoikeuksia koskevissa asioissa.thumb_viagroup_logo


VPFuture Oy

thumb_vpfuturelogoeitaustaaVPFuture Oy on Vesa Peltosen perustama henkilöstönkehittämiseen keskittynyt liikkeenjohdon konsultointiyritys.

VPFuturen tavoitteena on edistää asiakasyritystensä tuottavuutta henkilöstön kehittämisen eri keinoin. Toiminnan tuloksellisuus perustuu monessa toimeksiannossa  projektikohtaiseen yhteistyöverkostoon, jolla taataan toimeksiantajan tarpeisiin paras ja laadukkain toteuttajakokonaisuus.

Peltosen entinen työnantaja vaati tuomioistuimessa sopimussakkoa osakkeenomistajan maksettavaksi kilpailukiellon rikkomisen perusteella. Asianajotoimisto Lindblad & Co. Oy vastasi kanteeseen. Työnantaja luopui kaikista vaatimuksistaan ennen käräjäoikeuden istuntoa.

“Yhteistyö lakimies Minna Romun kanssa oli sujuvaa.” Kommentoi Peltonen.