Artikkeleita

Työsuhteen päättäminen sairauden perusteella

Työntekijä voidaan irtisanoa toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta hänen henkilöönsä liittyvistä syistä ainoastaan jos irtisanomisen perusteena on asiallinen ja painava syy. Tällaisena asiallisena ja painavana syynä voidaan pitää esimerkiksi työntekijän...