fbpx

28.4.2017

Tavaramerkin rekisteröinti kasvattaa yrityksen arvoa

Tavaramerkin arvon olennainen perusta on sen rekisteröinti ja rekisteröinnin maantieteellinen kattavuus.

Vaikka tavaramerkkioikeuksia voi syntyä myös ilman rekisteröintiä, eli vakiinnuttamalla merkin käyttö liiketoiminnassa, niin rekisteröimättömien merkkien arvoa saattaa alentaa niiden käytännössä heikompi suoja rekisteröityihin merkkeihin nähden.

Vakiinnuttamisen on tarvittaessa todisteltava tapahtuneen, rekisteröinti todistaa tavaramerkkioikeuden ilman enempää todistelua.

Tavaramerkkien arvo yrityskaupassa

Yrityskaupoissa siirtyvien tavaramerkkien arvo riippuu monista tekijöistä.

Immateriaalioikeuksien hinta määräytyy sen mukaan, mitä oikeuksista ollaan valmiita maksamaan ja mikä on niiden suhde liiketoimintaan, riskeihin ja mahdollisuuksiin. Mitään absoluuttista arvoa tavaramerkeillä ja muulla IPR-omaisuudella ei ole.

Yrityskauppatilanteissa IPR-salkun sisällön analysointi on tärkeää sekä ostajan että myyjän näkökulmasta, ja siinä huomioidaan

  • oikeuksien nimetyt omistajat
  • analyysi oikeuksien elinkaaresta
  • suojauksen kattavuus ja vahvuus
  • mitkä ovat ulkopuolelta tulevat riskit (esim. mahdolliset oikeudenkäynnit)
  • mitä erilaisia sopimuksia ja mahdollisuuksia IPR:iin liittyy (esim. lisensoinnit).

Rekisteröityä tavaramerkkiä on helpompi puolustaa

Internet on lisännyt tavaramerkkioikeuksien loukkausvaaraa merkittävästi. Tavaramerkin arvoon vaikuttava oikeuksien valvonta ja suojaaminen vaatii yhä enemmän resursseja verkkoympäristöissä.

Rekisteröidyn tavaramerkin ja sen tunnetuksi tekemiseen tehtyjen investointien puolustaminen on merkittävästi tehokkaampaa kuin rekisteröimättömän (vakiinnutetun) tavaramerkin puolustaminen väärinkäyttöä vastaan. Tavaramerkkioikeuksien suunnitelmallinen valvonta markkinoilla on oleellinen osa tavaramerkin arvon säilyttämistä ja kasvattamista.

Tavaramerkin arvo luonnollisesti kasvaa siihen liittyvän liiketoiminnan kasvun myötä. Tavaramerkin kehittyvä maine saattaa mahdollistaa sen taloudellisen hyödyntämisen myös oikeudenhaltijan ydinliiketoiminnan ulkopuolella.

Tavaramerkkiä rekisteröitäessä on siis järkevää visioida mihin tavara- ja palveluluokkiin tavaramerkin hyödyntäminen voi ajan myötä laajeta ja rekisteröidä tavaramerkki ennakoivasti laajentumisen turvaaviin tavaramerkkiluokkiin.

Tavaramerkin arvon mittaaminen

Tavaramerkit ovat parhaassa tapauksessa kiinteään omaisuuteen verrattavissa olevia omaisuuseriä. Niitä voi ostaa, myydä, vuokrata (lisensoida) ja käyttää yrityslainojen vakuutena.

Käytännössä tavaramerkin monipuolinen taloudellinen hyväksikäyttö liiketoiminnassa edellyttää tavaramerkin rekisteröintiä suunnitelmat kattavassa maantieteellisessä ja luokkakohtaisessa laajuudessa.  

Yksiselitteistä metodiikkaa tavaramerkin, laajemmin brändin, arvon määrittelyyn ei ole olemassa. Brändin arvonmäärityksen standardissa ISO 10668 kuvataan eri menetelmiä ja esitetään huomioitavia asioita brändin arvon monipuolisessa mittaamisessa. Standardin perusteella on mahdollisuus luoda yrityskohtaisia metodeja tavaramerkkien arvon mittaamiseen. Brändin arvo ei muodostu ainoastaan talousluvuista, tai markkinointitietoudesta ja ihmisten mielipiteistä.

Brändin arvon määrittämiseen tarvitaan kokonaisnäkemystä

  • taloudellisista tunnusluvuista
  • markkina- ja asiakastutkimustiedosta
  • brändin oikeudellisista perusteista.

Hyvin suunniteltu tavaramerkin käyttö sekä siihen liittyvien oikeuksien suojaaminen ja valvonta  pidentävät tavaramerkin ikää ja arvoa.

Tavaramerkin tehokkaan suojaamisen lähtökohtana on tavaramerkin riittävän laaja maantieteellinen ja tavaramerkkiluokitukseen liittyvä rekisteröinti.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad