fbpx

11.4.2013

Työrauhavelvollisuuden rikkominen

Työtuomioistuimen ratkaisu TT 2013-45 – lakko, työrauhavelvollisuuden rikkominen, valvontavelvollisuus

Työtuomioistuin on 26.3.2013 antamassaan ratkaisussa TT 2013-45 ottanut kantaa työrauhavelvollisuuteen sekä toimihenkilöliiton valvontavelvollisuuteen.

OP-Pohjola-ryhmä oli syyskuussa 2012 käynnistänyt henkilöstön vähentämistä koskevat yt-neuvottelut. Kaksi toimihenkilöyhdistystä oli tämän johdosta toimeenpannut lakon. Työtuomioistuin katsoi, että toimihenkilöyhdistykset olivat toimillaan rikkoneet työrauhavelvollisuutensa. Työehtosopimuksen mukaisesti työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä ja ottaa toimeen ja siitä erottaa toimihenkilöitä. Toimihenkilöyhdistysten työtaistelutoimenpiteet kohdistuivat tähän työehtosopimuksen määräykseen ja olivat siksi laittomia.

Toimihenkilöliiton ei selvitetty ryhtyneen toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Liitto oli työtuomioistuimen mukaan laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Toimihenkilöyhdistykset ja toimihenkilöliitto velvoitettiin maksamaan hyvityssakkoa Finanssialan Keskusliitto ry:lle. Hyvityssakon määrässä otettiin huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, osallistuneiden toimihenkilöiden määrä, yhdistysten koko sekä muut työehtosopimuslain mukaiset seikat. Liitto velvoitettiin maksaman hyvityssakkoa 2.500 euroa sekä yhdistykset 1.800 euroa ja 1.000 euroa.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad