fbpx

14.8.2013

Välimiesoikeus nopeuttaa riitojen ratkaisua

Välimiesoikeus on tuomioistuinmenettelylle vaihtoehtoinen tapa riitojen ratkaisemiseksi.

Välimiesoikeus on vahvistanut asemaansa jatkuvasti ja muodostunut keskeiseksi ratkaisukeinoksi yritysten välisissä sopimusriidoissa. Yritysten näkökulmasta välimiesmenettelystä tekee houkuttelevan vaihtoehdon paitsi välimiesten erityisasiantuntemus myös menettelyn luottamuksellisuus ja nopeus sekä välitystuomioiden erinomainen tunnustaminen ja täytäntöönpano kansainvälisesti.

Prosessin kesto välimiesoikeudessa

Yksi välimiesoikeuden merkittävimmistä eduista tuomioistuinprosessiin verrattuna on välimiesmenettelyn nopeus.

Tuomioistuinten prosessien kestot ovat tunnetusti pitkiä jo yksittäisessä oikeusasteessa, mutta merkittävä tekijä prosessien pitkissä kestoissa on muutoksenhaku aina korkeimpaan oikeuteen asti. Etenkin suuren intressin riita-asioissa valittaminen ylempään oikeusasteeseen on ennemmin sääntö kuin poikkeus.

Välimiesoikeus ratkaisee riidat alle vuodessa

Välimiesoikeuden ratkaisu on lopullinen eikä siihen pääsääntöisesti voida hakea muutosta. Tämä tekee prosessin kokonaiskestosta yleensä huomattavasti lyhyemmän.

Tavanomainen välimiesmenettelyn kesto onkin noin kuudesta kymmeneen kuukautta. Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan välimiesmenettelyssä annettava tuomio tulee antaa viimeistään vuoden kuluttua menettelyn aloittamisesta. Tätä enimmäisaikaa pyritään noudattamaan myös sellaisissa välimiesmenettelyissä, joihin Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä ei muilta osin suoraan sovelleta.

Välimiesoikeutta voi nopeuttaa sopimalla

Osapuolet voivat vaikuttaa välimiesoikeuden kestoon jossain määrin myös itse.

Valinta koskien välimiesten lukumäärää vaikuttaa menettelyn kestoon aikataulujen yhteensovittamisen kautta, ja välimiesoikeus antaa usein nopeammin ratkaisun yhden kuin kolmen välimiehen menettelyssä.

Välityssopimuksessa osapuolet voivat myös ennalta määrätä enimmäisajan, jonka kuluessa menettely tulee viedä loppuun – joskin liian tiukan aikataulun asettaminen on omiaan johtamaan lisäaikapyyntöihin ja siten keston venymiseen suunnitellusta. Milloin riidan intressi on pienehkö ja tapaus muutoin selväpiirteinen, voidaan valita nopeutettu menettely, jossa riidan ratkaisee yksi välimies ja välitystuomio annetaan kolmen kuukauden kuluessa.

Menettelyn valinta

Oikeussuhteen osapuolet voivat keskinäisellä sopimuksellaan valita kiistansa ratkaisutavaksi välimiehet, mikäli kyseessä on riitakysymys, josta voidaan tehdä sovinto.

Tavanomaista on ottaa sopimukseen välityslauseke, jolla sopimuksesta mahdollisesti myöhemmin syntyvät riidat tulevat ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä. Välityslauseketta käytetään erityisesti osakas-, konsultti- ja jakelusopimuksissa sekä erilaisiin yritysjärjestelyihin liittyvissä sopimuksissa.

Tarvitsetko neuvoja välimiesmenettelyyn liittyen? Olemme Asianajotoimisto Lindbladissa hoitaneet useita erilaisia välimiesoikeuden prosesseja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kerromme mielellämme lisää mm. siitä, kuinka välimiesmenettely ennakoidaan sopimuksissa ja miten eri vaihtoehdot vaikuttavat muun muassa kustannuksiin sekä esimerkiksi kansainväliseen täytäntöönpanoon ja käsittelyaikoihin.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad