fbpx

12.3.2015

Välirahoitus

Välirahoitus on yksi keskeinen yrityskauppojen rahoitusmuoto. Muita nimityksiä sille ovat hybridit ja mezzanine-instrumentit.

Osakeyhtiö voi saada rahoitusta oman pääoman eli osakkeiden kautta tai vieraan pääoman eli velkakirjojen avulla.

Välirahoitus on rahoitusmuoto, jossa on piirteitä sekä vieraasta pääomasta että omasta pääomasta. Riskitasoltaan se sijoittuu pankkilainan ja puhtaan osakesijoituksen väliin.

Välirahoitus on joustavampi mutta kalliimpi rahoitusmuoto

Välirahoitus mahdollistaa yrityksen omistusrakenteen säilyttämisen, eli se on yrityksen kannalta osakepääomasijoitusta joustavampi vaihtoehto.

Toisaalta välirahoitus on usein myös normaalia pankkirahoitusta kalliimpi rahoitusmuoto, koska sijoittaja kantaa siinä korkean riskin.

Välirahoituksen muodot

Välirahoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi vaihtovelkakirjan, option tai voitto-osuuslainojen avulla.

Välirahoitusta on esimerkiksi pääomalaina, joka merkitään kirjanpidossa vieraaksi pääomaksi, mutta jota kohdellaan oman pääoman tapaan menetystilanteissa. Osakeyhtiölaissa on sitovia määräyksiä pääomalainasta, josta voit lukea lisää tästä pääomalaina-artikkelista.

Vaihtovelkakirjalaina sopii hyvin kasvuyritysten rahoittamiseen. Lainasta tehdään sopimus, jossa määritellään millä ehdoilla lainanantaja voi vaihtaa lainamäärän yhtiön osakkeiksi laina-ajan päätyttyä. Vaihtomahdollisuuden vuoksi yhtiö voi saada lainan normaalia edullisemmalla korolla.

Optiolainalla sijoittaja saa takaisin sijoittamansa lainapääoman, mutta voi halutessaan merkitä yrityksen osakkeita sovittuun hintaan.

Voitto-osuuslainassa sijoittajalle maksettava tuotto on sidottu velallisyrityksen tulokseen.

Välirahoitusinstrumenttien riskit

Kaikissa välirahoitusinstrumenteissa on sijoittajan kannalta suurempi riski tappioon kuin tavallisessa lainoituksessa.

Jos yritys joutuu konkurssimenettelyyn, esimerkiksi pankkilainat maksetaan konkurssipesästä ennen välirahoitusinstrumentteja. Tämä johtuu juuri siitä, että ne ovat luonteeltaan oman pääoman ja vieraan pääoman välimaastossa.

Yrityksen varallisuustilanteesta riippuen yritykseen vieraan pääoman muodossa sijoittaneet kokevat konkurssitilanteessakin todennäköisesti myös pienemmät tappiot kuin välirahoitusta käyttäneet. Tämä johtuu siitä, että välirahoitusinstrumenteissa ehdot on voitu sopia sellaisiksi, että sijoittaja voi hyötyä yrityksen menestymisestä. Konkurssitilanteissa nämä menestymisodotukset eivät toteudu.

Tarkasti suunniteltuina välirahoitusinstrumentit ovat kuitenkin parhaimmassa tapauksessa tuottoisia niin rahoitettavalle osakeyhtiölle kuin sijoittajallekin.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad