Kiinteistöoikeus ja asunto-oikeus

Asianajotoimistomme tarjoaa kiinteistöihin ja niiden luovutuksiin, kiinteistöjen kehittämishankkeisiin, huoneistojen vuokraukseen sekä asuntoihin liittyviä oikeudellisia palveluita. Laadimme kattavasti kaikenlaiset kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyvät asiakirjat ja sopimukset. Meillä on vankka kokemus kiinteistökaupan sekä asunto-osakkeiden kaupoissa avustamisesta, sekä myyjien että ostajien tukena, samoin kuin kaupan virheisiin perustuvien korvausasioiden hoidosta.

Onnistuneeseen kiinteistön kauppaan kuuluvat oikein tehty kauppakirja ja sopimukset

Kiinteistön kauppa on osittain tarkastikin säädelty oikeustoimi, jossa molempien osapuolten on oltava tietoisia lain sisällöstä. Usein kiinteistönvälittäjät huolehtivat oikeiden käytäntöjen noudattamisesta, mutta myyjän ja ostajan tehdessä suoraan keskenään kiinteistö- tai asuntokauppoja lainsäädäntöön on ehdottomasti perehdyttävä. Varminta on ottaa kauppakirjan laadintaan lakiasiantuntija mukaan.

Kiinteistön kauppakirja on tärkeää tehdä oikein, jotta se on juridisesti pätevä ja mahdollisilta myöhemmiltä ongelmatilanteilta vältytään. Voimme auttaa kauppakirjojen ja muiden kiinteistön ostoon liittyvien asiakirjojen teossa.

Jos kiinteistön kauppaa ei pystytä tekemään heti, on mahdollista tehdä kiinteistökaupan esisopimus tai asuntokaupan esisopimus. Sen avulla osalliset voivat varmistaa toistensa sitoutumisen kauppaan siihen asti, kunnes kauppakirja on tehty, ja sopia jo ennakkoon kaupan ehdoista.

Kiinteistö- tai asuntokaupan virheet vaativat reagointia

Yksityisten ihmisten oikeudelliset riidat liittyvät usein juuri kiinteistö- ja asunto-osakkeiden kauppaan. Kiinteistökauppojen riskien minimoimiseksi sekä myyjän että ostajan kannattaa olla tarkkana: myyjän on muistettava tiedonantovelvollisuutensa ja ostajan tulee tarkastaa kiinteistö huolellisesti.

Kiinteistöissä saattaa olla piileviä virheitä, jotka havaitaan vasta kaupanteon jälkeen. Kyse voi olla siitä, että myyjä on antanut väärää tietoa tai jättänyt olennaisia tietoja kertomatta, tai joskus virhe on muusta syystä paljastunut vasta kaupanteon jälkeen esimerkiksi remontin yhteydessä. Asuntokaupan molempien osapuolten on hyvä perehtyä myyjän vastuuseen virhetilanteissa.

Avustamme sekä myyjiä että ostajia erilaisissa kiinteistökauppojen riitatilanteissa. Kiinteistökaupan virhetilanteissa nopea reagointi on ensisijaisen tärkeää vaatimusten menestymisen kannalta, joten ethän epäröi ottaa toimistoomme yhteyttä. Avullamme tilanne saadaan usein hoidettua nopeasti ja ilman turhaa asianosaisten välistä riitelyä.

Joskus asunto- tai kiinteistökaupan virhe voi johtaa hinnanalennukseen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että myyjä joutuu palauttamaan ostajalla osan kauppahinnasta, koska myyty kiinteistö ei vastannut kauppakirjassa sovittua.

Tutustu myös aiheesta tekemiimme muistilistoihin ostajalle ja myyjälle: Onko kiinteistössä tai huoneistossa virhe?

Asuntokaupan purku ja peruminen

Jos ostetussa asunnossa tai kiinteistössä todetaan olennainen virhe, saattaa kauppa olla mahdollista purkaa. Kiinteistökaupan purkuun voidaan päätyä esimerkiksi kosteusvaurion takia. Jos virhe on sen laatuinen, että se saadaan kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin korjattua, kiinteistökaupan purku ei yleensä tule kyseeseen.

Asuntokaupan peruminen tarjouksen teon jälkeen aiheuttaa joskus kaupan osapuolille erimielisyyttä. Asuntokauppa syntyy silloin, kun tarjous hyväksytään, ja jos ostaja tämän jälkeen kieltäytyy saattamasta kauppaa päätökseen, myyjä voi vaatia ostajalta kauppahintaa tai sopimussakkoa. Kiinteistökaupan kohdalla sen sijaan pelkkä tarjous ei velvoita ostamaan kiinteistöä, vaan tarvitaan erillinen esisopimus kaupasta.

Apunasi monipuolinen kokemus asunto- ja kiinteistökaupoista

Asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät asianajopalvelut ovat vahvaa erityisalaamme. Meillä on monipuolinen kokemus sekä asunto-osakeyhtiöiden että osakkeenomistajien avustamisesta muun muassa korjaus- ja kunnossapitovastuuta koskevissa asioissa.

Kiinteistökaupan virhe from Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy

Avustamme asunto- ja kiinteistöoikeuden asioissa, jotka liittyvät mm.

 • kiinteistöjen käyttöön ja luovutukseen
 • kiinteistöjen kehittämiseen
 • kiinteistökaupan virheisiin ja korvausasioihin
 • asunto-osakkeiden kauppoihin
 • asunto-osakekauppojen virheisiin ja korvausasioihin
 • asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän avustamiseen
 • osakkeenomistajan avustamiseen
 • korjaus- ja kunnossapitovastuuseen
 • hallintoon ja päätöksentekoon
 • yhtiöiden perustamisiin ja yhtiöjärjestelyihin
 • ympäristövahinkoihin ja niihin liittyviin korvauksiin