Työoikeus

Asianajotoimistomme on erikoistunut kysymyksiin, joita työoikeus ja virkamiesoikeus ja muut erityistilanteet asettavat.

Tarjoamme ajantasaisiin tietoihin ja vankkaan kokemukseen perustuvia palveluitamme niin työsuhteen aloituksessa, päättymisessä kuin työsuhteen keston aikana ilmenevissä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa. Toimitamme yritysten ja yritysjohdon käyttöön vaativatkin työ- ja toimisopimuskokonaisuudet, joita työoikeus edellyttää.

Toimitusjohtaja- ja johtajasopimukset

Toimitusjohtaja ei ole pääsääntöisesti työsuhteessa yhtiöön. Kun työsopimusta koskeva lainsäädäntö ei koske automaattisesti toimitusjohtajaa, on ns.toimitusjohtajasopimus erityisen tärkeä. Myös ns. johtajasopimuksissa on omat erityspiirteensä, jotka tulee huomioida sopimuksia laadittaessa.

Työoikeuteen liittyviä esityksiä

Avustamme

työoikeuden asioissa, jotka liittyvät mm.

 • toimitusjohtajasopimuksiin
 • johtajasopimuksiin
 • työsuhteen asiakirjoihin alkaen työsopimuksista
 • kilpailukieltosopimuksiin
 • työsuhteen palkkaukseen ja ehtoihin
 • työsuhteen muutostilanteisiin
 • työsuhteiden päättämistilanteisiin
 • korvaus- ja hyvitysasioihin
 • palkkasaatavien velkomuksiin sekä palkkaturvaan
 • yhteistoimintalakiin (YT-laki)
 • syrjintään työelämässä
 • työrikoksiin
 • työturvallisuuteen
 • virkamiehiin

Lue työoikeutta käsitteleviä artikkeleitamme.

Selaa työoikeuden referenssejämme.