fbpx

Avustamme asioissa, jotka koskevat IPR-sopimusrikkomuksia, oikeuksien loukkaamista, sopimatonta menettely elinkeinotoiminnassa tai liikesalaisuuksien rikkomista.

IPR-sopimusrikkomukset

Immateriaalioikeuksiin liittyvissä sopimuksissa on samat suojakeinot kuin muissakin sopimuksissa. Sopimusta on mahdollista rikkoa usealla eri tavalla. Huomattavaa on tehdä rajanvetoa sopimusrikkomuksen ja immateriaalioikeuksien loukkauksen välille. Sopimuksella on mahdollista myös sellaisista asioista, joita immateriaalioikeus ei lain perusteella suoraan suojaa. Oman osansa sopimuksiin voi tuoda niiden kansainvälinen luonne, ja esimerkiksi EU:n säännökset on hyvä ottaa huomioon.

» Lue lisää

Immateriaalioikeuksien oikeudeton hyödyntäminen

Erotuksena sopimusrikkomuksesta immateriaalioikeuksien oikeudeton hyödyntäminen voi tulla käsiteltäväksi rikoksena. Esimerkiksi teoksen levittäminen ilman lupaa ansiotarkoituksessa voi olla tekijänoikeusrikos. Useat perusmuotoiset rikokset, kuten tekijänoikeusrikos, ovat asianomistajarikoksia eli niistä ei nosteta syytettä, ellei oikeuden omistaja tätä vaadi. Rikosilmoituksen tekemättä jättäminen ei myöskään estä korvauksen hakemista aiheutuneesta vahingosta. Vahingonkorvauksen lisäksi esimerkiksi tekijänoikeusasioissa on oikeudenhaltijan oikeussuojakeinona myös hyvitysvastuu, jolloin oikeuden loukkaaja joutuu maksamaan loukatun teoksen kappaleen hinnan, vaikka olisikin toiminut tahattomasti ja vilpittömässä mielessä. Esimerkiksi piraattikopion ostaminen tietämättä sitä piratoiduksi voi perustaa hyvitysvastuun. Oikeudenhaltijan on kuitenkin huomioitava lain sallimat tilanteet esimerkiksi kopioinnista yksityiseen käyttöön sekä sitaattioikeudesta. Asiantuntijamme auttavat etsimään sopivan tavan reagoida oikeudenloukkaukseen sekä selvittävät, onko kyse ollut sopimusrikkomuksesta vai varsinaisesta oikeuden loukkauksesta.

» Lue lisää

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa säätelee sitä, mikä yritysten toiminnassa on sallittua ja mikä kiellettyä. Laissa vedotaan hyvään liiketapaan ja kielletään toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimaton menettely. Lakiasiantuntijan apu on usein sopimattoman menettelyn kohteeksi jouduttua tarpeen.

» Lue lisää

Liikesalaisuuksien rikkominen

Laki suojelee liikesalaisuuksia, jotta yrityksillä on mahdollisuus tuotteiden tai palvelujen erityislaatuisuuteen ja sen myötä terveeseen kilpailuun markkinoilla. Liikesalaisuudeksi katsotaan se, mitä yritys itse haluaa pitää omana tietonaan kohtuuden, käytännön ja lain antamissa rajoissa. Autamme liikesalaisuuksien rikkomistilanteissa ja tarjoamme apua ongelmien ennaltaehkäisemiseen salassapitosopimusten muodossa.

» Lue lisää

Lue lisää IPR-oikeuksiin liittyvistä riitatilanteista:

» IPR-sopimusrikkomukset

» IPR:n oikeudeton hyödyntäminen

» Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

» Liikesalaisuuksien rikkominen                                         

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Autamme mielellämme kaikissa immateriaalioikeuksiin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Juhani Tukia

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad