fbpx

Laki suojelee liikesalaisuuksia, jotta yrityksillä on mahdollisuus tuotteiden tai palvelujen erityislaatuisuuteen ja sen myötä terveeseen kilpailuun markkinoilla. Laki ei määrittele tarkasti, mitä liikesalaisuudella tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Liikesalaisuudeksi katsotaan se, mitä yritys itse haluaa pitää omana tietonaan kohtuuden, käytännön ja lain antamissa rajoissa.

Liikesalaisuuden tuntomerkit

Liikesalaisuus on tieto, jonka yritys haluaa ja tosiasiassa myös pitää salassa. Liikesalaisuudella on merkitystä liiketoiminnan kannalta. Jos liikesalaisuus paljastuisi, se aiheuttaisi yritykselle taloudellista tappiota tai kilpailijoille taloudellista etua.

Liikesalaisuus edellyttää myös, että yrityksessä liikesalaisuuksia käsittelevien ihmisen tulee mieltää tiedot salassa pidettäviksi ja liikesalaisuuden pitää olla asianmukaisesti suojattu. Jotta tieto voi olla yrityssalaisuus, ei tietoa ole julkistettu. Se ei voi muutoinkaan olla yleisesti tunnettu eikä kenen tahansa tutkittavissa.

Liikesalaisuus sisältää myös yrityksen taloudelliset tiedot. Tällaisia ovat markkinointia ja hinnoittelua koskevat tiedot. Suojeltua salassa pidettävää tietoa ovat myös yrityksen käyttämien tai tuottamien koneiden, välineiden ja tuotteiden tarkat tekniset tiedot, joilla on yritykselle taloudellista arvoa.

Lait määrittävät vastuun laajuuden liikesalaisuuksien suhteen

Liikesalaisuudet ovat yhtiön työntekijöiden ulottuvilla ja heillä on vastuu sen pitämisestä. Työsopimuslaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja rikoslaki kieltävät liikesalaisuuden ilmaisemisen.

Työsopimuslaki kieltää työntekijää käyttämästä hyödykseen tai ilmaisemasta muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia työsuhteen kestäessä ja työsuhteen päätyttyä, jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa kielletään työntekijän lisäksi muitakin kuin yrityksen omia työntekijöitä oikeudettomasti hankkimasta sekä käyttämästä ja ilmaisemasta tietoonsa saamaansa tai oikeudettomasti hankkimaansa liikesalaisuutta.

Rikoslaki kieltää yrityssalaisuuden rikkomisen ja yrityssalaisuuden väärinkäytön vahingonkorvauksen ja rangaistuksen uhalla.

Salassapitosopimus on tärkeä

Yritys voi suojata liikesalaisuuksiaan salassapitosopimuksella. Salassapitosopimukset ovat usein tärkeitä etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa yrityksellä on salassapitointressi myös työntekijän työsuhteen päätyttyä. Jos liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisukieltoa halutaan jatkaa työsuhteen päätyttyä, voidaan tehdä salassapitosopimus. Sopimuksen tarkoituksena on suojata työnantajan omia tai lisäksi samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden liike- ja ammattisalaisuuksia. Yhtiöiden välisissä yhteistyö- tai kauppaneuvotteluissa salassapitosopimuksen tarkoituksena on turvata luottamuksellisen tiedon ja materiaalin säilyminen salaisena. Sopimus rajaa tietojen vastaanottajaa käyttämästä sitä muuhun kuin sopimuksessa yksilöityyn tarkoitukseen. Salassapitosopimuksessa sovitaan ennen kaikkea, mikä on salassa pidettävää tietoa, miten luovutettua luottamuksellista aineistoa tulee käsitellä ja mihin tarkoitukseen sitä saa käyttää.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad