fbpx

Kuntien ja kuntayhtymien toimintojen yhtiöittämisen tuloksena syntyy joko in-house-yhtiöitä eli sidosyksiköitä, jotka myyvät omistajiensa ulkopuolelle korkeintaan 5 prosenttia tai 500 000 euroa liikevaihdostaan, tai out-house-yhtiöitä, jotka toimivat markkinoilla eivätkä täytä sidosyksikön kriteerejä.

Tavoitteena taata tasavertaisuus markkinoilla

Kunta- ja kilpailulainsäädäntö edellyttää, että muun muassa kuntien ja kuntayhtymien tulee yhtiöittää markkinoilla kilpailutilanteessa toimivat toiminnot, jotta ne ovat samanarvoisessa asemassa yksityisten yritysten kanssa.

Järjestelyjä suunniteltaessa erityisesti julkisia hankintoja säätelevä hankintalaki on syytä ottaa huomioon. Varsin usein kysymys on siitä, miltä osin halutaan osallistua hankintoihin ja miltä osin sitä ei pidetä tarpeellisena.

Kunnat voivat hankkia palveluita omistamiltaan tytäryhtiöltä eli sidosyksiköiltä ilman kilpailutusta, jos hankintalain mukaiset rajat eivät ylity. Tätä kutsutaan in-house-järjestelyksi. Out-house-yhtiö puolestaan on kunnan tai muun vastaavan toimijan omistama yhtiö, joka ei täytä sidosyksikkökriteereitä.

In-house-yhtiöt

In-house-asemassa olevan kuntayhtiön pitää olla kuntien kokonaan omistama. In-house-yhtiöitä kutsutaan myös sidosyksiköiksi. Sidosyksikkö ei saa myydä omistajiensa ulkopuolelle kuin 5 prosenttia ja enintään 500 000 euroa liikevaihdostaan.

In-house-aseman syntyminen ei edellytä tiettyä ennalta määrättyä osakemäärää tai määräysvaltaa sidosyksikkönä olevasta yhtiöstä. Hankintayksiköllä tulee kuitenkin olla tosiasiallista vaikutusvaltaa sidosyksikkönä olevassa yhtiössä. Tosiasiallinen vaikutusvalta järjestetään yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen määräysten tai muun vastaavan järjestelyn kautta.

Oikeuskäytännössä ei aina ole pidetty sidosyksikköinä osapuolten sellaisiksi ajattelemia järjestelyjä, joissa omistus on enemmän muodollinen eikä valvonta- ja määräysvaltaa ole dokumentoitu siten, että se pystytään tarvittaessa todentamaan. Tosiasiallinen vaikutusvalta edellyttää tavalla tai toisella järjestettyä edustusta päätöksentekoelimissä.

Mikäli kuntia tai muita hankintayksiköitä on useita, omistajat voivat valita yhdessä omistajansa hallitukseen ja siten vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon.

Out-house-yhtiöt

Out-house-yhtiöllä tarkoitetaan kunnan tai vastaavan toimijan omistamaa yhtiötä, joka toimii markkinoilla eikä täytä sidosyksikkökriteereitä.

Varsin usein järjestelyjä suunniteltaessa tulee eteen se tilanne, että toiminnot, jotka ovat markkinaehtoisia, ylittävät prosentti- tai euromääräiset rajat. Näissä tilanteissa saattaa olla mielekästä koota markkinoilla toimivat toiminnot kokonaan omaan yhtiöönsä eikä ryhtyä kikkailemaan rajojen kanssa.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Tarvitsetko apua yhtiöittämisjärjestelyihin?

Yhtiöittämistä suunniteltaessa huolellinen valmistelu on tärkeää, jotta käynnistyvän yhtiön toiminta lähtee onnistuneesti liikkeelle. Autamme mielellämme – ota yhteyttä ja kysy lisää!

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad