fbpx

Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa huomioidaan kuntakonsernin kokonaisetu. Menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu, määritellään konserniohjeessa.

Valtuustolla ja hallituksella on omat roolinsa omistajaohjauksessa

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta joko omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjauksen tarkoitus on varmistaa, että yhtiöt toteuttavat kunnan niille asettamia tavoitteita, joista yleisimpiä ovat kuntayhtiöiden kehittäminen ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen.

Omistajana kunta ei voi puuttua kuntayhtiöiden operatiiviseen toimintaan. Omistajaohjauksen toimenpiteet voivat kuitenkin liittyä esimerkiksi perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

Kunnan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, ja hallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.

Konserniohjeessa määrätään muun muassa kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta, konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä sekä konsernin sisäisistä palveluista.

Onnistuneen omistajaohjauksen edellytykset ja haasteet

Tuloksellinen omistajaohjaus edellyttää kunnalta ja muilta omistajaohjaukseen liittyviltä tahoilta toimialatietämystä, asiantuntemusta ja kykyä arvioida yhtiöiden tosiasiallista suoriutumista.

Jotta yhtiöiden kokonaistilanne on koko ajan omistajan tiedossa, on sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestettävä asianmukaisella tavalla. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota hallitustyöskentelyn laatuun.

Kuntalain mukaan kuntakonsernin kokonaisedusta huolehtiminen on yksi omistajaohjauksen keskeisimmistä tavoitteista, ja kunnan tytäryhteisöjen tulee siis omassa toiminnassaan huomioida konsernin kokonaisetu. Kokonaisedun määrittelyyn ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua, ja siksi se voi olla haasteellista toteuttaa.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad