fbpx

Nimenomaan kuluttajien kanssa tehtävien kulutushyödykesopimusten riitaisuuksissa, joita ei ole saatu soviteltua, voi kuluttaja hakea ratkaisusuositusta kuluttajariitalautakunnalta. Ratkaisusta ei peritä maksua, ja osapuolet huolehtivat lähtökohtaisesti omista kuluistaan, kuten selvitysten ja lausuntojen hankkimisesta, mutta lautakunta voi suosittaa vastapuolen kulujen korvaamista, mikäli se katsoo, että riidassa hyvitys on aiheellinen.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositukset

Kuluttajariitalautakunnassa käsittelyn etuna on sen maksuttomuus kuin myös prosessin keveys verrattuna oikeudenkäyntiin. Asiassa on kuitenkin mahdollisuus esittää selvitystä ja asiantuntijalausuntoja aivan kuten oikeudenkäynnissäkin. Lisäksi lautakunta voi viran puolesta kuulla asiantuntijoita sekä hankkia selvityksiä ja lausuntoja taikka suorittaa katselmuksen. Jos asiassa tarvittaisiin suullisia todisteita, lautakunta voi kuitenkin jättää asian käsittelemättä, sillä lautakunta toimii kirjallisesti.

Lautakunta pyrkii aina ensiksi tiedustelemaan sovinnon mahdollisuutta kuten tuomioistuinkin. Lisäksi lautakunta voi tehdä ehdotuksen osapuolelle, että se luopuisi asian käsittelystä, jos on ilmeistä, että ratkaisu olisi osapuolelle vastainen. Lautakunnan ratkaisusuositus on annettava 90 päivän kuluessa siitä, kun lautakunta on saanut kaiken tarpeellisen aineiston asian ratkaisemiseksi. Erittäin monimutkaisissa asioissa lautakunta voi pidentää aikaa, mutta tällöin siitä on ilmoitettava asianosaisille ja kerrottava arvioitu aika. Päätökseen ratkaisusuosituksesta ei voi hakea muutosta valittamalla.

Vaikka ratkaisusuositus ei ole täytäntöönpanokelpoinen, noudatetaan sitä yli 80 %:ssa tapauksista, eikä erillistä oikeudenkäyntiä tarvita. Tämä tuo kustannus- ja aikasäästöjä molemmille riidan osapuolille. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositus voidaan ottaa huomioon myös tuomioistuimessa, joten päätös voi ennakoida hyvinkin tuomioistuimen ratkaisua. Käytännössä lautakunnan ratkaisusuosituksista on muodostunut myös yleisesti noudatettavia ohjeita esimerkiksi tavaroiden kestoiän suhteen. Nämä suositukset voivat olla hyödyllisiä sekä kuluttajan että elinkeinonharjoittajan asemassa toimiville ja auttaa osapuolia riidan sovittelemisessa.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Lindblad auttaa sekä yrityksiä että yksityisiä riitojenratkaisussa

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad