fbpx

Henkilöyhtiöiksi kutsutuissa avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet vastaavat yrityksen veloista omalla omaisuudellaan. Hyötyinä henkilöyhtiöissä ovat kuitenkin suuri sopimusvapaus yhtiötä muodostettaessa, vapaus sopia sisäisistä valtasuhteista sekä päätöksenteon joustavuus.

Henkilöyhtiöiksi kutsutuissa avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet vastaavat yrityksen veloista omalla omaisuudellaan. Hyötyinä henkilöyhtiöissä ovat kuitenkin suuri sopimusvapaus yhtiötä muodostettaessa, vapaus sopia sisäisistä valtasuhteista sekä päätöksenteon joustavuus.

Avoimen yhtiön perustaminen

Avoin yhtiö soveltuu yhteisen taloudellisen päämäärän tavoitteluun. Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi ns. yhtiömiestä, jotka ryhtyvät yhdessä harjoittamaan elinkeinotoimintaa. Yhtiömies voi olla yksityinen henkilö tai oikeushenkilö.

Avoin yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö. Avoin yhtiö perustetaan yhtiösopimuksella ja yhtiö on rekisteröitävä. Avoin yhtiö soveltuu organisointimuodoksi pienille ja keskisuurille yrityksille, joissa osakkaiden määrä on vähäinen ja toiminta on sen luonteista, että vaarana ei ole suurten tappioiden syntyminen.

Avoimen yhtiön pääoma muodostuu yhtiömiesten sijoituksista yhtiöön. Sijoitusten määrät ja laadut voivat vaihdella: ne voivat olla rahaa, muuta rahan arvoista omaisuutta tai esimerkiksi työpanoksia.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiesten vastuuta ei ole rajoitettu. Yhtiömiehet ovat kukin rajoittamattomasti, henkilökohtaisesti ja omavelkaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Yhtiömiesten vastuu on yhteisvastuullista, ja vastuusta ja sen jakautumisesta yhtiömiesten kesken voidaan sopia yhtiösopimuksessa. Sopiminen ei kuitenkaan vaikuta vastuuseen ulkopuolisia kohtaan.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehillä on jokaisella itsenäinen päätäntävalta yhtiötä koskevissa asioissa, mikäli asiasta ei ole sovittu toisin. Yhtiön asioista on huolehdittava henkilökohtaisesti. Päätöksenteossa edellytetään yhtiömiesten yksimielisyyttä, ja enemmistöpäätös edellyttää sopimista sopimuksella. Myös toimitusjohtajan valinta on mahdollista avoimessa yhtiössä. Hallinnolle ei ole määritelty muita muotovaatimuksia, mutta hallintoa ei kuitenkaan voida ulkoistaa.

Avoin yhtiö ei ole itsenäinen verovelvollinen, vaan tulos verotetaan yhtiömiesten ansiotulona, yhtiömiehille jaettavien tulo-osuuksien mukaan. Tulo-osuus jaetaan verotettavaksi yhtiömiehen pääomatulona ja/tai ansiotulona sen mukaisesti mikä on ollut yhtiömiehen osuus yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuuteen.

Kommandiittiyhtiön perustaminen

Kommandiittiyhtiö muodostuu vähintään yhdestä vastuunalaisesta yhtiömiehestä ja yhdestä äänettömästä yhtiömiehestä. Molempia yhtiömiehiä voi olla yhtiössä myös enemmän.

Kommandiittiyhtiön perustamisesta on tehtävä kirjallinen sopimus, joka käytännössä vastaa avoimen yhtiön yhtiösopimusta. Kommandiittiyhtiö on myös rekisteröitävä kaupparekisteriin ennen toiminnan aloittamista, mutta yhtiö syntyy kuitenkin jo yhtiösopimuksen allekirjoittamisella.

Kommandiittiyhtiössä yhtiömiesten velkavastuu poikkeaa avoimesta yhtiöstä siten, että edellytyksenä velkojen perimiseksi vastuunalaiselta yhtiömieheltä tämän henkilökohtaisesta omaisuudesta on yhtiön varattomaksi toteaminen.

Yhtiön elinkeinotoiminnan tuloksesta ei veroteta yhtiötä vaan yhtiön yhtiömiehiä. Äänettömälle yhtiömiehelle yhtiön tuloksesta maksettavaa voitto-osuutta verotetaan yhtiömiehen pääomatulona. Kommandiittiyhtiön vastuunalaista yhtiömiestä verotetaan kuten avoimen yhtiön yhtiömiestä. Tulo-osuus jaetaan edellisen verovuoden yhtiömieskohtaisen nettovarallisuuden perusteella verotettavaksi yhtiömiehen pääomatulona ja/tai ansiotulona.

Pohditko oikeaa yritysmuotoa?

Autamme mielellämme yritysmuodon määrittämisessä ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamiseen liittyvissä asioissa.

Apunasi monipuolinen kokemuksemme yritysoikeuden ja yritysjuridiikan palveluista

Tarjoamme yritysasiakkaille laajoja ja asiantuntevia asianajo- ja neuvontapalveluja niin päivittäistä liiketoimintaa kuin sopimuksia tai vaikkapa yrityskauppoja koskien.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad