fbpx

ICT-sopimukset ovat kiinteä osa nykypäivän liiketoimintaa. Yritykset tarvitsevat erilaisia lisenssejä, laitteistoja, ohjelmistoja, huolto- ja asiantuntijapalveluita ja ylläpitopalvelua. ICT-sopimusten sisällöt voivat olla hyvinkin vaikeaselkoisia, joten asiantuntija-apua kannattaa niissä hyödyntää.

ICT-sopimukset vaativat paneutumista

Kuten ICT-maailmakin, myös niihin liittyvät sopimukset ovat usein hyvin mutkikkaita. ICT-sopimukset sisältävät väistämättä paljon asioita, ja siksi sopimuksista tulee helposti raskasselkoisia ja laajoja kokonaisuuksia. Joskus sopimuksia voi yhtä toimitusta koskien olla useampiakin, jos esimerkiksi ohjelmiston lisenssistä, toimitukseen liittyvästä asiantuntijapalvelusta ja ylläpidosta tehdään kaikista erilliset sopimukset.

Asiakkaan kannalta ICT-sopimusten vaikeaselkoisuus on riski, joka voi tulla kalliiksi. Toisaalta asiantuntijapalveluksi luokiteltavat ICT-hankkeet voivat olla luonteeltaan sellaisia, että niiden lopputulosta ei voida ennalta täysin tietää. ICT-sopimusten mahdollisimman hyvään selkeyteen panostaminen hyödyttää kuitenkin sekä asiakasta että toimittajaa.

Sopimusten tarkistaminen alk. 600 €

Tutustu yritysten välisiin sopimuksien laadintaan ja tarkastuksiin liittyviin palveluihimme. Lue lisää.

Asiakkaan näkökulma ICT-sopimuksissa

Paras lähtökohta asiakkaan kannalta hyvän ICT-sopimuksen tekemiseen on se, että asiakas kuvaa mahdollisimman hyvin omat tarpeensa hankinnan suhteen. Tämän pohjalta toimittaja tekee tarjouksen nämä tarpeet täyttävästä ratkaisusta. Silloin sopimus on todennäköisimmin asiakkaalle hyödyllinen.

Kun tarve on määritelty, voidaan aloittaa neuvottelut eri toimittajien kanssa. Heidän kanssaan saattaa olla aiheellista tehdä myös salassapitosopimus, mikäli neuvotteluissa tulee esiin liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa.

Toimittajan valinnan jälkeen on aika neuvotella sopimuksen tarkemmasta sisällöstä. Omaa asemaansa varmistaakseen asiakas voi itse tehdä sopimusluonnoksen. Sopimuksen läpikäyntiin kannattaa käyttää aikaa, jotta kaikki sen yksityiskohdat ovat selvillä ja ymmärretyt. Jos toimittaja käyttää omia vakioehtojaan, myös niihin voi tarvittaessa ehdottaa muutoksia. 

Toimittajan näkökulma ICT-sopimuksissa

Myös toimittajan näkökulmasta ICT-sopimusten selkeys on etu, jonka ansiosta kaupatkin saattavat syntyä helpommin.

Yksi vaihtoehto keventää ICT-sopimuksia on käyttää jokaisen sopimuksen pohjana yleisiä ehtoja, joissa määritellään kaikkiin toimituksiin sovellettavat yleiset ehdot. Silloin itse sopimuksessa voidaan käsitellä ainoastaan toimituskohtaisia ehtoja ja niitä kohtia, joissa yleisistä ehdoista halutaan poiketa.

Tietotekniikka-alan yleiset sopimusehdot eli IT2010-sopimusehdot ovat käyttökelpoinen pohja ICT-sopimuksille. Ehdot on tarkoitettu suomalaisten yritysten käyttöön yritysten välisten IT-toimitusten ja -palveluiden yhteydessä. IT2010-ehtojen käyttö edellyttää ehtojen käyttöoikeuden hankkimista, joka on maksullinen.

Yleisiäkin sopimusehtoja käytettäessä on yleensä tarpeen sopia erikseen toimituksen täydentävistä ehdoista. Sopimukseen kannattaa kirjata kaikki tarjouspyynnössä ja neuvotteluissa esille nousseet asiat. Mahdollinen projektisuunnitelma tai kuvaus ohjelmistosta on myös hyvä sisällyttää sopimukseen.

ICT-sopimuksen osana voi tulla tarpeelliseksi sopia myös henkilötietojen käsittelystä.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Tarvitsetko asiantuntijaa ICT-sopimuksen laadintaan?

Asianajajillamme sekä lakimiehillämme on vankka kokemus erilaisista sopimusoikeuden kysymyksistä ja sopimusten laatimisesta. Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad