fbpx

Myyntisopimuksella myyjä ja ostaja sopivat kaupan ehdoista. Myyntisopimuksen sisältö voi vaihdella hyvinkin paljon selkeistä kauppakirjoista monimutkaisiin toimitussopimuksiin.

Myyntisopimus määrittää kaupan ehdot

Yksinkertaisimmillaan myyntisopimus syntyy, kun ostaja antaa myyjän antamaan tarjoukseen hyväksyvän vastauksen. Merkittävistä kaupoista kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallinen myyntisopimus, josta käyvät ilmi kaupan ehdot.

Myyntisopimuksen ehdot ovat melko vapaasti sovittavissa kaupan osapuolten kesken. Kauppalaki sekä kansainvälinen kauppalaki sääntelevät irtaimen kauppaa, ja niissä on määräyksiä muun muassa tavaran ominaisuuksista, toimituksen viivästymisestä ja virheellisyydestä aiheutuvista seuraamuksista. Sopimuksilla näiden lakien määräyksistä voidaan kuitenkin haluttaessa poiketa.

Palveluiden myyntiin kauppalakia ei sovelleta, mutta vastaavat periaatteet soveltuvat suurimmalta osin myös siihen.

Sopimusten tarkistaminen alk. 600 €

Tutustu yritysten välisiin sopimuksien laadintaan ja tarkastuksiin liittyviin palveluihimme. Lue lisää.

Mitä myyntisopimuksen täytyy sisältää?

Myyntisopimuksesta tulee käydä ilmi ainakin kaupan kohteena oleva tavara tai palvelu, kaupan osapuolet, hinta ja maksuehdot. Toimitettava tavara tai palvelu kannattaa määrittää tarkasti, sillä se helpottaa rajanvetoa mahdollisen virheen ilmetessä.

Mikäli kaupan kohteena oleva tavara luovutetaan vasta myöhemmin, sopimukseen kannattaa kirjata myös luovutusajankohta ja -paikka. Muussa tapauksessa laissa edellytetään, että tavara on luovutettava kohtuullisessa ajassa kaupanteosta.

Viivästyksen tai virheen seuraamukset on hyvä määritellä myyntisopimuksessa. Myös takuuehdot, vastuunrajoitukset ja riitojen ratkaisussa käytettävät periaatteet voivat olla tarpeen mainita. Yritysten välisessä kaupassa ei ole samanlaista virhevastuusäännöstä kuin kuluttajankaupassa. Tavaran on kuitenkin kauppalain perusteella vastattava kuvausta määrältä ja laadultaan. Myös sellaisena kuin se on -ehdolla myydyn tavaran on vastattava sitä, mitä hinnan ja myyjän antamien tietojen perusteella ostaja voi olettaa.

Poikkeus myyntisopimuksista, joiden ehdot voidaan päättää vapaasti, on kiinteistön myyntisopimus. Siinä missä myyntisopimus on vapaamuotoinen eli se voidaan tehdä myös suullisesti, ollakseen pätevä kiinteistökaupan on täytettävä lain mukainen määrämuoto, joista ei voida sopimuksilla poiketa. Kiinteistön kauppa on tehtävä aina kirjallisesti.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad